Gävle och Örebro utsågs idag till ”Nybyggarkommun ’09”

Under politikerveckan i Visby utses idag Gävle och Örebro till ”Nybyggarkommun ´09”. Bakom priset står IFS Rådgivningscentrum och det delas ut till kommuner som på ett förtjänstfullt sätt arbetar för att stärka företagare med utländsk bakgrund till att utvecklas och växa. Kriterierna bygger på kommunernas egna aktiviteter och framtagen strategi för att stärka invandrarföretagare på lokal nivå. Bedömningen grundar sig även på företagarnas egna erfarenheter av kommunala insatser genom IFS.

En unik studie som IFS presenterar idag om kommunala näringsstrategier och insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund visar att få kommuner prioriterar denna målgrupp. Men samtidigt finns det kommuner som utmärker sig genom att både arbeta målinriktat och strategiskt med frågor som rör företagare med utländsk bakgrund. Två kommuner som utmärker sig särskilt är Gävle och Örebro, som båda delar på priset. Maroun Aoun, vd IFS: --Det är en ära för mig att idag få tilldela Gävle och Örebro utmärkelsen ”Nybyggarkommun ’09”. I år firar vi samtidigt tio års jubileum med priset ”Årets Nybyggare”, som ges till invandrarföretagare som lyckats väl med sitt företag. Därför känns det särskilt bra att nu inleda en ny tradition där vi lyfter fram kommuner som insett att den här målgruppen är viktig att ta tillvara på flera sätt, inte minst för landets tillväxt. Under en ceremoni på Café Vinäger i Visby kl 16:30 kommer kommunalråden Staffan Werme från Örebro och Carina Blank från Gävle att ta emot den delade utmärkelsen.

Prenumerera

Dokument & länkar