Köpfesten fortsätter

 

Insiderindex visar att insynspersonerna köper i större utsträckning än normalt för fjärde månaden i rad och bland hälsovårdsbolag är nästan alla insynsaffärer just nu köp. Det visar Insiderfonders rapport Insideranalys för januari.

Insiderfonders Insiderindex noterades till 170 i januari och har därmed noterats över 150 de senaste fyra månaderna. Ett index överstigande 150 visar att insynspersonerna köper i större utsträckning än vad som är normalt.

I december noterades en minskning i storleken på de vanligaste försäljningarna och även här fortsätter trenden att hålla i sig. Den vanligaste försäljningen i januari uppgick till 39 000 kronor. Det kan jämföras med 209 000 kronor i december och 371 000 kronor i november. Det vanligaste köpen minskar också och uppgick i januari till 67 000 kronor.

- Det faktum att de flesta insynsaffärer som görs är mycket små understryker det osäkra börsläget, säger Erik Lidén investeringsansvarig på Insiderfonder.

En av de branscher som har flest köpaffärer just nu är hälsovård. Där var 86 procent av affärerna i januari köp. I finans- och fastighetsaktier var de få affärerna som registrerades nästan uteslutande köp. 94 procent av de få affärer som gjordes i dessa branscher var köp.

- Den höga aktiviteten och köpandelen i hälsovårdsbolag indikerar att insynspersonerna ser dessa bolag som vettigt värderade, säger Erik Lidén.

Utanför Sveriges gränser finns de mest positiva insynspersonerna i Sydafrika där Insiderindex uppgick till 193.

MÅNADENS INSIDERAKTIE – BYGGMAX

Byggvaruhandelskedjan Byggmax är månadens insideraktie. Fem insynspersoner köpte där aktier för totalt 1,5 miljoner kronor efter årsrapporten den 25 januari. Bolaget berättade då om sina expansionsplaner som omfattar att man ska öppna 20 nya butiker under 2018 till totalt 150 butiker. Bland köparna återfinns bolagets vd Mattias Ankarberg.

- Köpen är små men jag gillar att de sker efter att man annonserat sina expansionsplaner. Insynspersonerna har ett försiktigt ägande i bolaget och därför skulle fortsatta köp vara en bra signal, säger Erik Lidén.

Den fullständiga rapporten finns på http://insiderfonder.se/wp-content/uploads/2018/02/Insideranalys_1801.pdf 

 

För mer information, kontakta:

Erik Lidén, 070-2709541 eller erik.liden@insiderfonder.se

www.insiderfonder.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det faktum att de flesta insynsaffärer som görs är mycket små understryker det osäkra börsläget
Erik Lidén, investeringsansvarig på Insiderfonder
Den höga aktiviteten och köpandelen i hälsovårdsbolag indikerar att insynspersonerna ser dessa bolag som vettigt värderade
Erik Lidén, investeringsansvarig på Insiderfonder
Insynsköpen i Byggmax är små men jag gillar att de sker efter att man annonserat sina expansionsplaner. Insynspersonerna har ett försiktigt ägande i bolaget och därför skulle fortsatta köp vara en bra signal.
Erik Lidén, investeringsansvarig på Insiderfonder