DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2007

God intäktstillväxt och stärkta rörelsemarginaler

Andra kvartalet

> Intäkterna ökade med 33 procent till 17,6 (13,2) MSEK.
> Rörelseresultatet uppgick till 5,1 (3,3) MSEK.
> Rörelsemarginalen uppgick till 29 (25) procent.
> Resultat efter skatt uppgick till 3,8 (2,4) MSEK.
> Resultat per aktie 0,33 (0,22) SEK.
> Nytecknad premievolym ökade med 39 procent till 93 (67) MSEK.
98 procent av nytecknad premievolym är beståndsersättningsgrundande.
> Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vid
kvartalets utgång till 413 MSEK. Den genomsnittliga årliga
provisionen på beståndet var 10 procent vid kvartalets utgång.


Första halvåret

> Intäkterna ökade med 32 procent till 31,6 (24,0) MSEK.
> Rörelseresultatet uppgick till 6,9 (6,3) MSEK.
> Rörelsemarginalen uppgick till 22 (26) procent.
> Resultat efter skatt uppgick till 5,1 (4,5) MSEK.
> Resultat per aktie 0,44 (0,42) SEK.
> Nytecknad premievolym ökade med 38 procent till 174 (126) MSEK.
98 procent av nytecknad premievolym är beståndsersättningsgrundande.

Om oss

INSPLANET - KLICK. KLICK. FÖRSÄKRAD. Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till privatpersoner. Bolaget grundades 1999 med uppgiften att göra det lättare för privatpersoner att kunna jämföra, köpa och byta försäkringsbolag. Syftet - att spara tid och pengar åt kunderna och se till att de har rätt försäkringar för deras individuella behov. Sedan starten har Insplanet hjälpt över 1,5 miljon svenskar att se över sina försäkringar och vi hjälper varje dag tusentals personer att se till att de har rätt försäkring till rätt pris. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Prenumerera

Dokument & länkar