Översvämning täcks inte alltid av villaförsäkringen

SMHI har utfärdat en klass I-varning för flera län i norra och östra Sverige för söndagen, på grund av risken för stora mängder regn. En villa- eller fritidshusförsäkring täcker skador orsakade av översvämning, men det finns begränsningar. Bland annat mängden nederbörd som fallit avgör om försäkringen kan ge ersättning. Den som bor i ett län där man förväntar stora regnmängder har anledning att vara uppmärksam.

”Gränsen för skyfall går vid en intensitet av 1 mm regn per minut eller 50 mm/dygn, och det är först då som villaförsäkringen kan ersätta skador som orsakats av vatteninträngning”, säger Erik Lif, informationschef på försäkringsförmedlaren Insplanet, som har jämfört villkoren hos de flesta stora svenska försäkringsbolag. ”Regnar det under lång tid snarare än kort och väldigt häftigt, kan man alltså bli utan pengar från försäkringen om det så att säga ’bara’ fallit 40 mm under ett dygn. Detta trots att man kanske ändå fått en översvämning med skador på lös egendom inomhus som följd.” I SMHIs varningssystem innebär klass I bland annat risk för stora vattensamlingar och risk för översvämning i källare och dagvattenledningar. SMHIs aktuella varningar gäller för bland annat Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Uppsala och Stockholms län, där man anger att ca 30-40 mm regn kan komma att falla under söndagen. På papperet skulle det alltså vara för liten regnmängd för att ge ersättning från försäkringen, om regnet faller utdraget över dygnsperioden och orsakar skador. "Begränsningarna i villaförsäkringen är ytterligare skäl att vara aktsam och minimera riskerna för översvämning.”, fortsätter Erik Lif. ”För att minska risken för vatten som tränger in ska man förstås ha fungerande vattenavledningssystem på byggnader, i synnerhet byggnader som har en källare under markplan. Man ska också då och då kontrollera att rör och galler inte är igenstoppade av till exempel löv, jord och kvistar. Om man inte kan vara på plats under ovädret, i exempelvis ett fritidshus, kan man försöka hålla kontakten med grannar som bor nära och kan hålla koll, och som kanske kan hjälpa till om det behövs.”, avslutar Erik Lif.

Taggar:

Om oss

INSPLANET - KLICK. KLICK. FÖRSÄKRAD. Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till privatpersoner. Bolaget grundades 1999 med uppgiften att göra det lättare för privatpersoner att kunna jämföra, köpa och byta försäkringsbolag. Syftet - att spara tid och pengar åt kunderna och se till att de har rätt försäkringar för deras individuella behov. Sedan starten har Insplanet hjälpt över 1,5 miljon svenskar att se över sina försäkringar och vi hjälper varje dag tusentals personer att se till att de har rätt försäkring till rätt pris. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia