Rätt försäkring viktigt vid ROT-arbeten

Många utnyttjar sommar och semester till förbättringar på hus och tomt genom renovering, om- och tillbyggnader, så kallade ROT-arbeten. Skatteavdraget på vissa av dessa arbeten bidrar sannolikt också till fler byggnadsarbeten i år. Det finns flera viktiga saker att tänka på i villa- och fritidshusförsäkringen vid byggnadsarbeten. Den som inte gör rätt riskerar att få sänkt ersättning om man senare drabbas av en skada på huset.

Dessa är de viktigaste sakerna att tänka på: • Fackmannamässig standard krävs i alla byggnadsarbeten för att villa- eller fritidshusförsäkringen ska gälla för relaterade skador, oavsett vem som utfört arbetet. • För ny- och tillbyggnader, kontrollera om ditt försäkringsbolag ersätter skador på byggnad under uppförande. • Byggherreansvar för dig som fastighetsägare ingår i princip alltid i villa- eller fritidshusförsäkringen, men omfattar inte anlitade entreprenörer som skall ha en egen ansvarsförsäkring. • Hos vissa försäkringsbolag kan du teckna tillägg som begränsar det värdemässiga åldersavdraget på byggnadsdelar. • Jämför innehåll och villkor i försäkringen samtidigt som du jämför priser, utgå från dina behov. ”Det enskilt viktigaste att tänka på som fastighetsägare när det gäller byggnadsarbeten och försäkring, det är att man följer gällande byggnormer och fackmannamässiga utföranden i alla renoveringar, ny-, om- och tillbyggnader.” säger Erik Lif, informationschef på försäkringsförmedlaren Insplanet. Det är ett krav hos i princip alla försäkringsbolag att installationer och byggnadsverk ska vara fackmannamässigt utförda för att försäkringen ska gälla om det i framtiden sker en skada som kan kopplas till arbetets utförande. Med det menas inte att det måste vara en fackman som utfört arbetet, utan att arbetet ska uppfylla en viss standard oavsett vem som utfört det. ”I synnerhet i fritidshus väljer många att bygga själva istället för att anlita fackmän, då ska man förstås känna till försäkringskraven." fortsätter Erik Lif. "Den som får en vattenskada i huset genom exempelvis ett läckage i ett våtutrymme, kan inte räkna med full ersättning för den skada som läckaget orsakat, om våtutrymmet inte byggts utifrån de branschregler som gällde vid uppförandet, eller om det är avskrivet av ålder." Den som är osäker på vad fackmannamässighet för ett visst ingrepp egentligen innebär kan vända sig till en branschorganisation eller till en besiktningsman, en tjänst som många använder sig av även vid fastighetsköp. För den som bygger helt nya byggnader finns vanligen momentet 'byggnad under uppförande' i villa- eller fritidshusförsäkringen. Försäkringen kan då ersätta skador på byggnader som ännu inte är färdigbyggda, liksom på arbetsbodar och verktyg. Försäkring för byggnad under uppförande finns hos de flesta försäkringsbolag, men inte hos alla. Villkoren hos de som har momentet skiljer sig dessutom åt, bland annat på maxbelopp, självrisktillägg, samt genom särskilda krav och undantag. ”Pågående byggnationer kan förstås precis som färdiga hus drabbas av stölder, bränder, naturskador och skadegörelse. Du bör normalt förhandsanmäla till ditt försäkringsbolag om du ska uppföra en helt ny byggnad.” råder Erik Lif. En annan viktig del av försäkringsskyddet är byggherreansvaret. Ansvarsmomentet i en villa- eller fritidshusförsäkring gäller för dig som byggherre då du utför arbete för egen räkning, själv eller med privat hjälp. Här har i princip alla försäkringsbolag ett likartat skydd. Byggherreansvar i villa- eller fritidshusförsäkring gäller dock ej för anlitad entreprenör. Detta är en viktig anledning till att du ska kontrollera att entreprenörer som du anlitar har en egen ansvarsförsäkring för sin verksamhet.

Taggar:

Om oss

INSPLANET - KLICK. KLICK. FÖRSÄKRAD. Insplanet är en av Sveriges ledande jämförelsetjänster och förmedlare av försäkringar till privatpersoner. Bolaget grundades 1999 med uppgiften att göra det lättare för privatpersoner att kunna jämföra, köpa och byta försäkringsbolag. Syftet - att spara tid och pengar åt kunderna och se till att de har rätt försäkringar för deras individuella behov. Sedan starten har Insplanet hjälpt över 1,5 miljon svenskar att se över sina försäkringar och vi hjälper varje dag tusentals personer att se till att de har rätt försäkring till rätt pris. Insplanet utsågs till Årets Försäkringsförmedlare Sak på Insurance Awards 2012.

Prenumerera

Media

Media