Årsredovisning 2016 publicerad

Årsredovisning 2016 med tillhörande revisionsberättelse finns nu tillgänglig inför årsstämman 5 april 2016.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets kontor på Sahlgrenska Science Park i Göteborg (Medicinaregatan 8A) samt på bolagets hemsida www.insplorion.com /arsstamma

Kallelse och beslutsförslaget inför årsstämman framgår av den kallelse som offentliggjordes den 6 mars 2017. Även dessa är tillgängliga på bolagets hemsida.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com


Taggar:

Om oss

"Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing som på ett helt nytt sätt ser vad som händer i ytskikt på nanonivå. Teknologin säljs som färdiga mätinstrument till forskare i hela världen som nu får möjlighet att undersöka molekylära förändringar i realtid inom sina vitt skilda forskningsområden som Life Science och Clean Tech. Teknologin utvecklas även till unika sensorsystem för industriell övervakning och interaktiva slutprodukter som exempelvis statusmätning hos fordonsbatterier och gasövervakning."