Årsredovisning 2016 publicerad

Årsredovisning 2016 med tillhörande revisionsberättelse finns nu tillgänglig inför årsstämman 5 april 2016.

Årsredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets kontor på Sahlgrenska Science Park i Göteborg (Medicinaregatan 8A) samt på bolagets hemsida www.insplorion.com /arsstamma

Kallelse och beslutsförslaget inför årsstämman framgår av den kallelse som offentliggjordes den 6 mars 2017. Även dessa är tillgängliga på bolagets hemsida.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com


Taggar:

Om oss

Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing (NPS) som på ett helt nytt sätt ser vad som händer på nanonivå. Affärsområdet "Instruments" riktar sig mot forskningsmarknaden där Insplorions mätinstrument ger forskare runt om i världen möjlighet att få realtidsdata med nanometerkänslighet inom materialvetenskap och life-science. Inom det andra affärsområdet "Sensor Systems" används Insplorions NPS-teknik för specifika mätproblem där teknikens kombination av mätkänslighet, robusthet och möjlighet till miniatyrisering utnyttjas. I partnerskap med industriella aktörer utvecklar Insplorion här serieproducerade sensorlösningar för exempelvis realtidsstyrning av effektnivå i elbilars batterier eller luftkvaliteten i världens storstäder.