Insplorion AB (publ) inleder teckningsperiod

Idag, den 27 april 2015, inleds teckningsperiod i Insplorion AB (publ) inför listning på AktieTorget. Teckningstiden löper till den 25 maj. Fulltecknad emission tillför Bolaget ca 8,6 MSEK före emissionskostnader. Insplorion har erhållit tecknings- och garantiåtaganden uppgående till ca 6,7 MSEK. Det huvudsakliga skälet till nyemissionen är att skapa resurser för ökade försäljningsinsatser i syfte att säkerställa Bolagets möjligheter till tillväxt.

Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing som på ett helt nytt sätt ser vad som händer i ytskikt på nanonivå. Teknologin säljs som färdiga mätinstrument till forskare i hela världen som nu får möjlighet att undersöka molekylära förändringar i realtid inom sina vitt skilda forskningsområden som Life Science och Clean Tech. Teknologin utvecklas även till unika sensorsystem för industriell övervakning och interaktiva slutprodukter som exempelvis statusmätning hos fordonsbatterier och gasövervakning.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 27 april - 25 maj 2015

Teckningskurs: 6,40 kronor per aktie

Tilldelning: Eventuell tilldelning meddelas genom utskick av avräkningsnota

Likviddag: 5 juni 2015


Välkommen på informationsträffar

Under emissionsperioden genomförs följande informationsträffar där VD Patrik Dahlqvist och ledning presenterar bolaget, aktuella framtidsplaner och bakgrunden till emissionen.

28/4 Sundsvall

5/5 Malmö

6/5 Växjö

7/5 Stockholm

12/5 Kungsbacka

12/5 Göteborg

20/5 Stockholm

21/5 Göteborg

21/5 Uppsala

Memorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel kan laddas ner på bolagets hemsida: www.insplorion.com samt på Aktietorget: www.aktietorget.se

För mer information:

Patrik Dahlqvist, VD

Telefon: 0723-62 32 61

E-mail: patrik.dahlqvist@insplorion.com

Hemsida: www.insplorion.com

Taggar:

Om oss

Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing (NPS) som på ett helt nytt sätt ser vad som händer på nanonivå. Affärsområdet "Instruments" riktar sig mot forskningsmarknaden där Insplorions mätinstrument ger forskare runt om i världen möjlighet att få realtidsdata med nanometerkänslighet inom materialvetenskap och life-science. Inom det andra affärsområdet "Sensor Systems" används Insplorions NPS-teknik för specifika mätproblem där teknikens kombination av mätkänslighet, robusthet och möjlighet till miniatyrisering utnyttjas. I partnerskap med industriella aktörer utvecklar Insplorion här serieproducerade sensorlösningar för exempelvis realtidsstyrning av effektnivå i elbilars batterier eller luftkvaliteten i världens storstäder.

Prenumerera

Dokument & länkar