Insplorion säljer ett XNano-system till professor Yalong Bai vid Shanghai Academy of Agricultural Sciences (SAAS) i Kina

Professor Yalong Bai vid Shanghai Academy of Agricultural Sciences, School of Environmental Science & Engineering och hans grupp kommer att använda XNano-systemet för forskning inom patogener, virus och bakterier. Försäljningen har genomförts av Insplorions kinesiska distributör Honoprof med ett ordervärde på knappt 500 000 kr.

"Vi ser nyttan med XNano framför allt för tillämpningar inom life science och vi tror att det kommer att bli ett värdefullt verktyg för våra studier av patogener, virus och bakterier", säger professor Yalong Bai, Academy of Agricultural Sciences i Shanghai.

Försäljningen har skett genom Insplorions distributör Honoprof som fortsätter att vara aktiva och skapa intresse för Insplorions instrument i Kina.

"Den kinesiska marknaden har länge varit vår huvudmarknad med god finansiering för avancerade forskningsinstrument och ett starkt engagemang från vår distributör Honoprof. Det är också bra att vi är intressanta inom olika vetenskapsområden", säger Patrik Dahlqvist, VD vid Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande 27 juni 2018.

Taggar:

Om oss

Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing (NPS) som på ett helt nytt sätt ser vad som händer på nanonivå. Affärsområdet "Instruments" riktar sig mot forskningsmarknaden där Insplorions mätinstrument ger forskare runt om i världen möjlighet att få realtidsdata med nanometerkänslighet inom materialvetenskap och life-science. Inom det andra affärsområdet "Sensor Systems" används Insplorions NPS-teknik för specifika mätproblem där teknikens kombination av mätkänslighet, robusthet och möjlighet till miniatyrisering utnyttjas. I partnerskap med industriella aktörer utvecklar Insplorion här serieproducerade sensorlösningar för exempelvis realtidsstyrning av effektnivå i elbilars batterier eller luftkvaliteten i världens storstäder.

Prenumerera