Insplorion säljer X1-system till prof. Yibin Bu vid Southern University of Science and Technology (SUST) i Kina

Professor Yibin Bu vid Southern University of Science and Technology, School of Environmental Science & Engineering har tidigare använt X1-systemet när hon gjorde sin doktorsavhandling i professor Niemantsverdriets forskargrupp på Technische Universiteit i Eindhoven, Nederländerna. Insplorion X1-systemet anpassas delvis till Prof. Bus specifika behov vilket innebär ett ordervärde på omkring 1 MSEK. Detta är den andra försäljningen som är initierad av Insplorions kinesiska distributör Honoprof.

"Vi är väldigt glada att ha SUST som en X1-kund och ser fram emot framtida resultat från gruppen. Honoprof har arbetat med kunder intresserade av Insplorions teknologi och börjar nu se resultatet av det här arbetet. Jag är säker på att fler forskare kommer att dra nytta av X1-instrumentets höga prestanda och känslighet i Kina, förutom inom katalytiska reaktioner", säger Michael Guo vid Honoprof.

Prof. Bu och hennes grupp planerar att använda X1-systemet för forskning inom katalytiska processer liknande hennes arbete i Eindhoven. Framför allt de katalytiska reaktionerna med användning av metalloxider, till exempel i reaktionen kolmonoxid till koldioxid som är relevant för renare förbränningsmotorer. När hon återvänder till Kina etablerar hon nu sin egen forskargrupp i vilken Insplorion X1-systemet kommer att bli ett av hennes främsta forskningsverktyg.

"Det är en härlig bekräftelse att vår NPS-teknik fungerar inom forskningen, när en användare får investera i ett eget system efter att ha arbetat med det i andra forskargrupper. Eindhoven-installationen var Insplorions första kund 2011 och det är väldigt stimulerande att vi nu ser en andra kund direkt relaterad till denna grupp", säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande 14 maj 2018.

Taggar:

Om oss

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag tre huvudsakliga verksamhetsgrenar. Batterisensorer, luftkvalitetsensorer och forskningsinstrument. Vår sensorteknik optimerar styrning och användning av batterier och möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö, tack vare att sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap.

Prenumerera