Ledning och nyckelpersoner tecknar aktier med stöd av teckningsoptioner från bolagets incitamentsprogram

VD Patrik Dahlqvist och ordförande Jan Wahlström tecknar sig för 25 000 nya aktier var, övriga 4 nyckelpersoner för 31 000 aktier och bolaget tillförs totalt 909 200 kr. För att möjliggöra likviden har VD nyligen sålt aktier för motsvarande ca 200 000 kr. Med den nyss utförda försäljningen och nyteckningen av aktier innebär det att VD totalt investerar ca 50 000 kr i bolaget samt ökat sitt innehav med ca 18 600 aktier.

Ledningen har därmed utnyttjat en tredjedel av incitamentsprogrammet som utgår 23 december 2017. Ytterligare två investeringar via programmet förväntas under året.

Insplorion har tre serier inom sitt incitamentsprogram, 2013/2017, 2015/2017 samt 2016/2018. Dessa har främst riktat sig till ledning och nyckelpersoner inom bolaget. Samtliga har värderats utifrån Black&Scholes modell för optionsvärdering där en option ger rätt att teckna en aktie.

Serie 2013/2017, den serie som VD och ordförande har sina teckningsrätter inom, uppgår till 165 000 optioner med rätt att teckna till 10 kr. Serie 2015/2017 omfattar totalt 45 000 teckningsoptioner med rätt att teckna till 12,80 kr. Serie 2016/2018 omfattar totalt 90 000 optioner med rätt att teckna till 16,20 kr. Utnyttjas alla teckningsoptioner fullt ut tillförs bolaget totalt 3 684 000 kr med en utspädningseffekt på 4,8% (baserat på 6 281 981 aktier).

Antal aktier i Insplorion kommer uppgå till 6 362 981 efter de 81 000 nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.
 
Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande 1 mars 2017.

Taggar:

Om oss

Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing (NPS) som på ett helt nytt sätt ser vad som händer på nanonivå. Affärsområdet "Instruments" riktar sig mot forskningsmarknaden där Insplorions mätinstrument ger forskare runt om i världen möjlighet att få realtidsdata med nanometerkänslighet inom materialvetenskap och life-science. Inom det andra affärsområdet "Sensor Systems" används Insplorions NPS-teknik för specifika mätproblem där teknikens kombination av mätkänslighet, robusthet och möjlighet till miniatyrisering utnyttjas. I partnerskap med industriella aktörer utvecklar Insplorion här serieproducerade sensorlösningar för exempelvis realtidsstyrning av effektnivå i elbilars batterier eller luftkvaliteten i världens storstäder.

Prenumerera

Dokument & länkar