Marknadsmeddelande 40/18 - Information om Insplorion AB:s teckningsoption

Första dag för handel med Insplorion AB:s teckningsoptioner INSP TO1 är den 21 februari 2018.

En (1) teckningsoption INSP TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 31,50 SEK.

Fullständiga optionsvillkor finns på bolagets hemsida.

Information om teckningsoptionen:

Kortnamn: INSP TO1
ISIN: SE0010869784
Orderbok-ID: 47L0
CFI: RMXXXX
FISN: INSPLORION/OPT RTS 20230205
Första dag för handel: 21 februari 2018
Marknadssegment: ATSE
MIC: XSAT
Tick-size: A (Other instruments)


Stockholm den 15 februari 2018


AktieTorget 
08-511 68 000 
e-post info@aktietorget.se 

Om oss

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag tre huvudsakliga verksamhetsgrenar. Batterisensorer, luftkvalitetsensorer och forskningsinstrument. Vår sensorteknik optimerar styrning och användning av batterier och möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö, tack vare att sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap.