Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (PUBL)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017.

Konverteringsdag var 1 mars 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 6 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida omvandling är 89 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 6 574 122. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 34 090. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 6 608 212.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Taggar:

Om oss

Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing (NPS) som på ett helt nytt sätt ser vad som händer på nanonivå. Affärsområdet "Instruments" riktar sig mot forskningsmarknaden där Insplorions mätinstrument ger forskare runt om i världen möjlighet att få realtidsdata med nanometerkänslighet inom materialvetenskap och life-science. Inom det andra affärsområdet "Sensor Systems" används Insplorions NPS-teknik för specifika mätproblem där teknikens kombination av mätkänslighet, robusthet och möjlighet till miniatyrisering utnyttjas. I partnerskap med industriella aktörer utvecklar Insplorion här serieproducerade sensorlösningar för exempelvis realtidsstyrning av effektnivå i elbilars batterier eller luftkvaliteten i världens storstäder.

Prenumerera