Ökning av antalet aktier i Insplorion AB (PUBL) samt köp av investerargrupp

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 19 december 2017. Samtliga konverterade aktier köps utanför marknaden av en mindre grupp existerande och nya ägare.

Konverteringsdag var 26 juni 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 28 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår för framtida omvandling är 39 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 6 749 237. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 180 645. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 6 929 882. Konverteringspriset blir 15,5 SEK per aktie och nominellt belopp (konverteringssumman) blir 2 800 000 SEK. Aktiekapitalet efter konvertering uppgår till 1 039 482,63 kr.

Samtliga konverterade aktier köps ifrån European Select Growth Opportunities Fund utanför marknaden av en mindre grupp bestående av existerande och nya ägare. Transaktionen har genomförts av Eminova Fondkommission AB.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Om oss

Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing (NPS) som på ett helt nytt sätt ser vad som händer på nanonivå. Affärsområdet "Instruments" riktar sig mot forskningsmarknaden där Insplorions mätinstrument ger forskare runt om i världen möjlighet att få realtidsdata med nanometerkänslighet inom materialvetenskap och life-science. Inom det andra affärsområdet "Sensor Systems" används Insplorions NPS-teknik för specifika mätproblem där teknikens kombination av mätkänslighet, robusthet och möjlighet till miniatyrisering utnyttjas. I partnerskap med industriella aktörer utvecklar Insplorion här serieproducerade sensorlösningar för exempelvis realtidsstyrning av effektnivå i elbilars batterier eller luftkvaliteten i världens storstäder.

Prenumerera

Dokument & länkar