VINNOVA finansierar Insplorions utveckling av den fiberoptiska sensorplattformen med 1,7 MSEK

VINNOVA har beviljat Insplorions projekt "Development of a Nano-Plasmonic Fiber Optic Sensing Platform for Battery Monitoring" med 1,7 MSEK inom Smartare Elektroniksystem-programmet. Den totala budgeten för projektet är 3,2 MSEK och RISE Acreo är huvudpartnern. Projektet följer de framgångsrika resultaten från förstudien finansierad av samma program kring storskalig produktion och användning av fiberoptisk baserad NPS, som kommunicerades i slutet av mars i år.

Övergången från fossil till förnybar energi ökar behovet av hållbara och kostnadseffektiva sätt att lagra energi. Litiumjon-batterier (LIB) betraktas som state-of-the-art och har blivit branschstandarden för energilagringsbehov runt om i världen. Idag är den begränsande faktorn för storskalig användning av LIB hög kostnad, vilket delvis är kopplat till ineffektivt utnyttjande. Denna begränsning kan minskas genom att förbättra informationen om batteristatus, som laddning och batterihälsa, vilket reducerar de stora och kostsamma säkerhetsmarginaler som krävs idag. Projektet kommer att fokusera på storskalig produktion av fiberoptiska NPS-baserade sensorsystem och kommer att köras parallellt med de redan pågående miniatyriseringsaktiviteterna. Det kommer att förbättra övergången till storskalig produktion av både batteri- och luftkvalitetssensorerna.

"Vi är väldigt glada att fortsätta samarbetet med RISE Acreo kring våra sensorers elektronikdesign för volymproduktion inom Smartare Elektroniksystem-programmet. Det kompletterar våra utvecklingsprojekt som vi för närvarande arbetar med både batteri- och luftkvalitetssensorer och banar väg för snabbare uppskalning. Projektet är också viktigt för utvecklingen av fiberoptikbaserad NPS i allmänhet och stärker hela vår sensorplattform”, säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

I mars i år presenterades resultaten från förstudieprojektet. Det visade hur optik och elektronik skulle kunna utformas för kostnadseffektiv storskalig tillverkning. Det nya projektet kommer att fokusera på att förbättra de valda konfigurationerna och förbättra och skräddarsy sensorsonden för att öka prestanda ytterligare. Projektet startar i augusti 2018 och förväntas bli färdigt hösten 2019.

"Detta samarbetsprojekt mellan RISE Acreo med Insplorion gör det möjligt att utveckla en mångsidig teknik med industriella applikationer, vilket är ett uppdrag som gjort för ett forskningsinstitut som vårt", säger Walter Margulis Senior Scientist på RISE Acreo.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, på patrik.dahlqvist@insplorion.com eller 0723-62 32 61.

Insplorion AB (publ)
Sahlgrenska Science Park
Medicinaregatan 8A                
413 90 GÖTEBORG

031-380 26 95
info@insplorion.com
www.insplorion.com

Denna information är sådan information som Insplorion AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom AktieTorgets försorg, för offentliggörande 29 maj 2018.

Taggar:

Om oss

Insplorion AB är ett svenskt företag som utvecklar och säljer den egna teknologin NanoPlasmonic Sensing (NPS) som på ett helt nytt sätt ser vad som händer på nanonivå. Affärsområdet "Instruments" riktar sig mot forskningsmarknaden där Insplorions mätinstrument ger forskare runt om i världen möjlighet att få realtidsdata med nanometerkänslighet inom materialvetenskap och life-science. Inom det andra affärsområdet "Sensor Systems" används Insplorions NPS-teknik för specifika mätproblem där teknikens kombination av mätkänslighet, robusthet och möjlighet till miniatyrisering utnyttjas. I partnerskap med industriella aktörer utvecklar Insplorion här serieproducerade sensorlösningar för exempelvis realtidsstyrning av effektnivå i elbilars batterier eller luftkvaliteten i världens storstäder.

Prenumerera