Instalco-bolag får installationsuppdrag när kontorslokaler blir 350 nya bostäder

Instalco har via sina dotterbolag Klimatrör, PoB:s Elektriska samt OTK Klimatinstallationer fått förtroendet att delta i bostadsprojektet The Brick, i vilket före detta kontorslokaler omvandlas till bostäder. Totalentreprenören har gett Instalcos medverkande bolag i uppdrag att utföra samtliga rör-, el- och ventilationsinstallationer i fastigheten Terra och tillhörande ytor.

Det är LM Ericssons välkända före detta huvudkontorsbyggnad, längs Essingeleden i Hägersten, som ska byggas om till cirka 350 bostäder med tillhörande verksamhets-, samlings-, och allmänna ytor. Det totala ordervärdet för Instalcos dotterbolag uppgår till cirka 85 miljoner kronor. Arbetet ska vara klart år 2020.

”Vi är mycket stolta över att Klimatrör, PoB:s Elektriska och OTK Klimatinstallationer fått förtroendet att samordna och utföra installationer i detta spännande bostadsprojekt. Jag ser uppdraget som ytterligare ett bevis på att Instalcomodellen – där effektivt samarbete mellan våra bolag är en hörnsten – fungerar”, säger Peter Westman, affärsområdesansvarig Öst hos Instalco.

För ytterligare information:

Peter Westman, affärsområdesansvarig Öst
telefon 070 428 80 82, e-mail peter.westman@instalco.se 

Adrian Westman, IR-ansvarig
telefon 073 509 04 00, e-mail
adrian.westman@instalco.se 

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom drygt 30 lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Om oss

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 3 miljarder och har cirka 1700 medarbetare i ett 40-tal bolag i Norden.