Instalco förvärvar Dala Kylmecano

Instalco växer i region Norr genom förvärv av Dala Kylmecano, aktivt inom värmepumpar och kyla.

Dala Kylmecano har bedrivit verksamhet sedan 1969 och är baserat i Borlänge med cirka 20 anställda. Bolaget säljer och utför installationer av värmepumpar för bostadshus, samt erbjuder kylinstallationer för alla typer av byggprojekt. Bolaget har också en avdelning som arbetar inom tvätt- och diskutrustning samt installation av medicinteknisk utrustning. För verksamhetsåret 2016/17 uppgick omsättningen till cirka 30 miljoner kronor.

- Med Dala Kylmecano kompletterar vi vår verksamhet i Norr med expertis inom värmepumpar och kyla. Bolaget blir ett mycket bra komplement till våra VS-bolag kring Borlänge, där vi ser goda möjligheter för samarbete och att växa kyldelen, säger Johan Larsson, affärsområdesansvarig för Instalco Norr.

Bolaget ägs av fyra medarbetare som alla stannar kvar i sina respektive roller.

- Dala Kylmecano har lång historik och stark lokalförankring i Borlänge och Dalarna, och det känns mycket bra att nu ta nästa steg i vår utveckling tillsammans med Instalco. Att bli en del av ett större sammanhang ger oss fler möjligheter att växa och vi ser fram mot att samarbeta med de andra bolagen i gruppen, säger Christina Sonesson, VD för Dala Kylmecano.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Dala Kylmecano AB med direkt tillträde.

För ytterligare information:
Johan Larsson, affärsområdesansvarig Norr Instalco
Telefon 070 566 91 23, johan.larsson@instalco.se

Christina Sonesson, VD Dala Kylmecano
Telefon 070 370 36 62, christina.sonesson@dalakyl.se

Adrian Westman, IR-ansvarig Instalco
Telefon 073 509 04 00, e-mail adrian.westman@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom cirka 40 lokalt ledande och högt specialiserade bolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Taggar:

Om oss

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 4 miljarder och har cirka 2000 medarbetare i ett 45-tal bolag i Norden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det känns mycket bra att ta nästa steg i vår utveckling tillsammans med Instalco.
Christina Sonesson, VD Dala Kylmecano