Instalco förvärvar VVS-Kraft

Instalco växer i Stockholmsområdet genom förvärv av VVS-Kraft. Bolaget utför installations- och servicearbeten inom VS-området.

VVS-Kraft grundandes 2006 och har sitt säte i Järfälla. Bolaget med 37 anställda utför alla former av entreprenader inom VS såsom service och installationer. Bland annat har man gjort installationer i Stockholms tunnelbana och pendeltågsnät. Bland kunderna finns PEAB, Stombergs och Locum. För verksamhetsområdet 2017 uppgick omsättningen till cirka 90 miljoner kronor.

- Med VVS-Kraft expanderar vi ytterligare inom Stockholmsområdet, där bolaget har stark lokalanknytning med långa kundrelationer. Som för alla bolag vi köper präglas verksamheten av god lönsamhet och ett moget ledarskap. VVS-Kraft blir ett bra komplement inom vårt VS-område, säger Peter Westman, affärsområdesansvarig för Instalco Öst.

Bolaget ägs av VD samt ett flertal projektledare med lång erfarenhet inom VS och som alla kommer att fortsätta i sina respektive roller.

- Vår ambition är att fortsätta utvecklas och ta marknadsandelar inom segmentet större VS- och kylentreprenader, men också att växa på servicesidan. Som en del av Instalco har vi nu möjlighet att ta det klivet, säger Ola Klockarås, VD för VVS-Kraft.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i VVS-Kraft Teknikservice i Stockholm AB med tillträde idag den 28 februari 2018.

För ytterligare information:
Peter Westman, affärsområdesansvarig Öst Instalco
Telefon 070-428 80 82, peter.westman@instalco.se

Ola Klockarås, VD VVS-Kraft
Telefon 073-327 98 80, ola@vvskraft.se 

Adrian Westman, IR-ansvarig Instalco
Telefon 073-509 04 00, e-mail adrian.westman@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom cirka 40 lokalt ledande och högt specialiserade bolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Taggar:

Om oss

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 4 miljarder och har cirka 2000 medarbetare i ett 45-tal bolag i Norden.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Ola Klockarås, VD VVS-Kraft
Vår ambition är att fortsätta utvecklas och ta marknadsandelar inom större VS- och kylentreprenader. Som en del av Instalco har vi nu möjlighet att ta det klivet.