Dela

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Kontakt

 • Amanada Rafter Ekenman

  Pressansvarig


  +46 (0) 8 762 76 04
  +46 (0) 70 389 76 04
 • Charlotte Printz

  Pressansvarig


  +46 (0) 8 762 75 69
  +46 (0) 70 330 29 87
 • Installatörsföretagen
  Besöksadress: Ringvägen 100 Hiss D,118 60 Stockholm Postadress: Box 17154, 104 62 Stockholm
  08-762 76 00
  http://www.installatorsforetagen.se
 • Citat

  - Vi är traditionella i elteknikbranschen, vi har vår tradition och yrkesstolthet som i kombination med lagar och regler gör det svårt att se möjligheter till alternativa vägar in i yrket. Snabbspåret kommer enligt min mening ge ett annat perspektiv på hur man ka uppnå drömmen om att bli elektriker
  Johnny Petré, vd på Lindsténs Elektriska AB
  Idag finns en mer rörlig affärs- och arbetsmarknad, en växande förväntan på vad byggnader och installationer ska uppfylla, krav på lägre miljöbelastning och inte minst en snabbt växande otålighet där ute bland kunderna. Förändringar som vi behöver hantera för att branschen ska fortsätta växa och utvecklas. En gemensam och stark förening hjälper oss att klara dessa utmaningar.
  Thomas Carlsson och Anders Mattsson
  Genom att vi blir en stark och enig part får vi möjlighet till breddad och kvalitetssäkrad kompetens inom fler teknikområden. Vi blir också en starkare part som kan påverka energieffektiviseringen i samhället och inte minst, genom att gå samman blir vi en starkare arbetsgivarpart inom Svenskt Näringsliv
  Anders Mattsson, styrelseordförande i VVS Företagen och Installatörsföretagen.
  Det känns jättebra, jag trodde inte att jag skulle nå pallen. Jag gjorde några misstag under första dagen som jag trodde skulle hänga i. Men nu känns det otroligt, jag har kämpat så hårt för detta. Det känns grymt.
  Patrik Eriksson, bronsmedaljör Yrkes-EM
  För oss har varit lyckade dagar, inte bara för medaljerna. Under fyra dagar har vi träffat många nyfikna ungdomar som fått upp ögonen för installationsbranschen. Vi har haft besök av gymnasie- och kunskapsminister Anna Ekström, som precis som vi, vill se yrkesutbildningar i god kvalité som lösningen för framtidens kompetensförsörjning.
  Jens Albrektsson, chef Kompetens och utbildning på Installatörsföretagen och ordförande för VVS-Branschens Yrkesnämnd
  Installationsbranschen har stora medaljchanser i år. Både Johan Ledin och Patrik Eriksson är bara 23 år och har redan gjort karriär. Vi är en framtidsbransch och med rätt kompetens och engagemang är karriärmöjligheterna oändliga.
  Jens Albrektsson, Chef Kompetens och utbildning
  Tittarna kommer kunna följa personalen bakom scenen när de jobbar med att skapa en så bra show som möjligt för idolerna. Genom att vända på kameran och visa hjältarna bakom Idol hoppas vi aktualisera branschen och att intresset för yrkena ökar bland unga.
  Jens Albrektsson, chef för Kompetens och Utbildning
  Idol-konceptet har en ung publik. Vi vet att individuella intressen spelar en avgörande roll för det kommande gymnasievalet. Genom programmen möter tittaren teknik och människor i branschen som vi tror visar på möjligheter man kanske inte tänker på i första hand.
  Jens Albrektsson, chef för Kompetens och Utbildning
  Det är positivt att LO:s förbund kommer överens om samordning av sina krav i avtalsrörelsen 2017, till skillnad från i fjol. Det kan innebära större ordning och reda även om vi - oavsett facklig samordning – håller oss till att kostnadsökningar ska ligga inom ramen för vad den internationellt konkurrensutsatta industrin anser rimligt. Svensk arbetsmarknad möter stora utmaningar och en av de största för närvarande är att bereda arbetstillfällen till människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Den låglönesatsning som LO kommit överens om kan tyvärr skapa onödiga trösklar.
  Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef
  Till sist höll ändå industrins normering men konflikten orsakade stora skador. Det är därför positivt att tonläget nu verkar vara ett annat bland LO-förbunden.
  Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef
  Installatörsföretagen har under flera års tid arbetat aktivt för att få till stånd nya, moderna elsäkerhetsregler, men de föreskrifter som presenterats innehåller brister som kommer att göra tillämpningen otydlig och oförutsägbar. Många med oss känner känner oro inför detta och ser att våra synpunkter får stöd bland både utförare och beställare av eltekniktjänster.
  Jan Siezing, vd
  Den nya elsäkerhetslagen är en unik möjlighet att stärka elsäkerheten och skapa ett regelverk som bättre stämmer överens med hur branschen fungerar idag, men ingen är förtjänt av regler som lämnar fältet öppet för fria tolkningar och som gör det administrativt svårare att driva företag. Föreskrifter ska hjälpa, inte stjälpa.
  Fredrik Sjödin, elsäkerhetsexpert
  Elektricitet är förenat med risker och för att undvika fel och olyckor krävs ett mycket tydligt regelverk. Föreskrifterna är ett viktigt verktyg för att minska risken för missförstånd och skapa en gemensam syn på vilka regler som gäller. Vi är måna om att övergången till den nya elsäkerhetslagen går smidigt och är tillgängliga för en fortsatt dialog med Elsäkerhetsverket.
  Jan Siezing, vd
  Den kraftiga uppgången är naturligtvis ett resultat av att svensk ekonomi går fortsatt bra. Vi har en stark konsumtion hos hushållen och investeringstakt i den offentliga sektorn. Samtidigt som uppgången inom byg­gmarknaden är extra kraftig inom bostads- och lokalbyggandet där installationsbranschen är en viktig del.
  Hans Heldring, Branschekonomiansvarig
  Våra medlemsföretag ser ändå möjligheter inom tele, data säkerhet när det kommer till styrn¬ing och automation. Enskilda konsumenters intresse för smarta hem och produkter har tagit fart. Även intresset för energieffektiva lösningar ökar för både VS-och elteknikområdet.
  Hans Heldring, Branschekonomiansvarig
  Kompetensförsörjning är en av installationsbranschens största utmaningar. Med ett ökat anslag till yrkesutbildning hoppas Installatörsföretagen att det blir en satsning som leder till en förbättrad kvalitet och höjd status för yrkesutbildningarna. Därför välkomnar vi regeringens satsning.
  Jens Albrektsson, chef för Utbildning och Kompetens
  Vi vill se fler gymnasiepoäng som ger eleven goda yrkeskunskaper och möjligheter att studera vidare. En ökning från 2 500 poäng till 2 800 poäng skulle vässa yrkesprogrammen till den kunskapsnivå som företagen behöver och öka attraktiviteten bland ungdomarna. Som det är idag tvingas en elev att välja bort yrkeskurser för att bli behörig till högskolan.
  Jens Albrektsson, chef för Utbildning och Kompetens
  Att renovera är en investering i både tid och pengar därför är det viktigt att det blir rätt från början. Installationer som el och VVS gör huset levande, bekvämt och om man önskar även modernt. Installationer som kan vara svåra för dig som köpare att få grepp om eftersom de inte syns men som gör stor skillnad i ditt hus
  Johan Martinsson, Chef Bransch och affärsjuridik
  Om en koppling placeras på fel plats det orsaka ett långvarigt droppläckage som inte upptäcks förrän skadan redan är enorm. Och om reglerna inte uppfylls finns det en risk att din försäkring inte gäller. Anlita en auktoriserad VVS-installatör som hjälper dig att undvika detta.
  Hampus Asp, Branschutvecklare på Säker vatten
  Detta är den mest genomgripande förändringen av elsäkerhetslagstiftningen i Sverige någonsin. Vi hade gärna sett fler reformer, till exempel införandet av en individuell elektrikerlegitimation, men konstaterar att onsdagens beslut trots allt är ett mycket viktigt första steg i en nödvändig moderniseringsprocess.
  Jan Siezing, vd
  Det här är en balanserad reform som åtgärdar flera av de brister som elteknikbranschen, beställarna av eltekniktjänster och företrädare för konsumenterna länge pekat på. Särskilt nöjda är vi över beskedet att det nu inrättas ett publikt och sökbart register. Förutsatt att allmänheten får kännedom om registret lär det försvåra för oseriösa aktörer och hjälpa köparna av eltekniktjänster att fatta informerade beslut.
  Jan Siezing, vd
  Alla har kämpat bra, och vi har också fått chansen att visa många unga skolungdomar vad installationsbranschen handlar om. Jag är imponerad av hur de tävlande tog sig an tävlingsuppgiften. De arbetade lugnt och metodiskt och visade stor förmåga i problemlösning, något som är viktig att klara i vår bransch.
  Per-Olof Engman, domare i tävlingsgrenen VVS-montör
  ag har nog inte riktigt förstått det än men jag känner mig stolt! Det är kul att få en bekräftelse att man är bra på sitt yrke. I och med vinsten har jag fått ett riktigt fint bevis på det.
  André Lövström, vinnare i tävlingsgrenen isoleringplåtslagare
  Det känns bra att regeringen har satt ner foten i frågan. Nu kan fastighetsägarna satsa pengar på riktiga åtgärder som ger lägre energianvändning i våra hus och där har installatörerna en viktig roll att spela.
  Magnus Everitt, Energi och Miljöexpert
  Delade incitament är aldrig bra, nu kommer den som investerar i energieffektivisering få tillbaka avkastningen på sina åtgärder. IMD hade riskerat att stoppa energirenoveringarna, vilket hade varit mycket allvarligt eftersom det är där de allra flesta kilowattimmarna kan sparas.
  Magnus Everitt, Energi och Miljöexpert
  Vi fortsätter vårt arbete mot mer och förbättrad lokal lönebildning. I likhet med tidigare avtal med Ledarna kommer även avtalet med Sveriges Ingenjörer och det alternativa löneavtalet med Unionen att vara sifferlöst. En utvecklad lokal lönebildning på företagen stärker installationsbranschens attraktivitet och underlättar kompetensförsörjningen.
  Ulf Nordström, biträdande förhandlingschef
  Nu är frågan, som är så oerhört viktig för att våra kylföretag, löst. De kommer att kunna fortsätta erbjuda den dygnet-runt-service som kunderna kräver. En kylanläggning på exempelvis ett sjukhus kan ju gå sönder när som helst under dygnet. Då är det livsviktigt att kunna åtgärda den snabbt.
  Anita Hagelin, biträdande Förhandlingschef
  Vi behöver att fler unga ser allt det häftiga de kan skapa i installationsbranschen och att de behövs. Kompetensförsörjning är en av våra största utmaningar framöver, och Yrkes-SM är ett av flera sätt där vi synliggör och skapar intresse för våra yrken.
  Manne Didehvar, Biträdande chef Kompetens och utbildning
  Det är viktigt att vi visar hur duktiga ungdomar det finns i vår bransch och att yrkesutbildning är ett bra val där du både lära dig ett praktiskt yrke och har möjlighet att läsa vidare. I år är det yrkesutbildningens år och Yrkes-SM är ett bra sätt att visa upp vad man lär sig under en yrkesutbildning och vad det kan leda till in framtiden.
  Lena Hedman, VVS-Branschens Yrkesnämnd
  Vi är mycket nöjda med det nya avtalet. Den största förbättringen i avtalet är de förenklingsåtgärder som gjorts på ett flertal ställen i avtalet. Att göra det enklare för företag att utveckla och driva sin verksamhet har varit prioriterat för oss i årets avtalsrörelse.
  Anita Hagelin, biträdande förhandlingschef
  Vi är glada att nå ett avtal som håller märket och som vi ser leder till stärkt konkurrenskraft för våra medlemsföretag. En fråga vi däremot inte kommit i mål med är den om att skapa en stärkt kompetensutveckling direkt efter examen.
  Anita Hagelin, biträdande förhandlingschef
  Förhandlingarna kring det nya avtalet har bedrivits i en god anda med den gemensamma målsättningen att nå ett avtal i enighet. Vi är mycket nöjda med resultatet och är övertygade om att vi nu tar ytterligare ett steg i riktning mot det moderna kollektivavtal branschen behöver.
  Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef
  Vi är förstås nöjda med att vi nu har ett avtal som håller sig inom industrins norm. Det är viktigt att vi håller fast vid modellen att industrins konkurrenskraft är styrande. Det har varit en framgångsrik väg som har gett reallöneökningar i många år.
  Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef
  Även om bara en minoritet av dessa felaktiga installationer leder till en olycka så finns alltid risken. Och jag tror ingen vill se sitt hem i lågor eller sitt barn skadas för att man har felaktiga installationer. El är bland det bästa vi har men farligt om det inte behandlas med respekt och kunskap.
  Johan Martinsson, chef för bransch- och affärsjuridik
  Utvecklingen går åt rätt håll, om än långsamt. Elstandarden i svenska hem är relativt god, men trots detta har vi tyvärr en bit kvar innan alla kan känna sig trygga i att elen är rätt installerad så väl hos sig själv som hos grannen.
  Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert
  Regelverket har inte hängt med i den snabba utvecklingen i elteknikbranschen. Regeringens förslag till en ny samlad elsäkerhetslag innebär bland annat att företagen får ett tydligare ansvar för de elinstallationer som utförs och att det blir svårare för oseriösa aktörer att verka i Sverige. Dessutom får regelverket ett tydligare konsumentperspektiv, vilket kommer att underlätta för köparna av eltekniktjänster att kontrollera att företaget man överväger att anlita har tillräcklig kompetens.
  Jan Siezing, vd
  Installatörsföretagen har ända sedan utredningen tillsattes medverkat aktiv för att sprida kunskap och förklara behovet av nya moderna regler. Många vet idag att bristerna i nuvarande regelverk drabbar våra medlemmar på olika sätt, men även inom byggindustrin och bland de professionella köparna inom till exempel fastighetsbranschen och industrin växer missnöjet med föråldrade regler. Därför kommer regeringens förslag i rätt tid. En ny elsäkerhetslag är ett viktigt första steg i en nödvändig moderniseringsprocess.
  Jan Siezing, vd
  Investeringarna i nya bostäder tog fart under 2015 och det beräknas ha byggts cirka 45 000 nya bostäder. Men även ombyggnationerna av flerbostadshus fortsätter, vi ser allt fler projekt med att modernisera och energieffektivisera miljonprogrammets bostäder,
  Hans Heldring, branschekonomiansvarig
  Den stora variationen mellan regionerna har flera orsak­er som stora projekt och skillnaderna i samhällsstruktur. I Norrland, där tung industri spelar en avgörande roll, är det priset på järnmalm som medfört att LKAB dragit i nödbromsen och instal­lationsvolymen i regionen minskat kraftigt.
  Hans Heldring, branschekonomiansvarig
  Utbildning generellt syftar till att ge goda möjligheter att skaffa sig jobb, eller komma in på den högre utbildning man önskar. För elever som först efter gymnasieskolan inser att de vill söka sig till installationsbranschen krävs att det finns tillräckligt med utbildningsplatser på Yrkesvux och inom Yrkeshögskolan. Ett permanentat Yrkesvux och en kraftigt utbyggd Yrkeshögskola är därför helt avgörande för branschens utveckling.
  Jens Albrektsson, chef för Utbildning och Kompetens
  Kompetensförsörjningen är en av branschens största utmaningar. För medlemsföretagen är det avgörande att hitta rätt medarbetare för att kunna behålla och öka sin konkurrenskraft. Det ställer krav på att utbildningssystemet håller hög kvalitet och att utbildningarna är relevanta och bedrivs på ett effektivt sätt. I dagsläget är dörren till gymnasial vuxenutbildning stängd för många av de talanger som söker en framtid inom branschen. Myndigheten för yrkeshögskolan avslår årligen ansökningar som har god uppbackning från branschens medlemsföretag, trots ett skriande behov av kompetens. Det är oacceptabelt.
  Jens Albrektsson, chef för Utbildning och Kompetens
  Vår utgångspunkt är branschens behov av ett moderniserat avtal. Avtalet har många bestämmelser som inte alls följer dagens förhållanden, varken för företagen eller medarbetarna. Parterna har tagit steg för modernisering och har nu chansen att tillsammans fortsätta det arbetet.
  Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på Installatörsföretagen
  Många företag tar redan ett stort ansvar genom att anställa lärlingar och stå för deras praktiska färdigutbildning. Men de skulle kunna anställa fler om det fanns utrymme för fler anställningsformer. Det måste bli lättare att ta sig in i branschen och företagen måste ges möjlighet att anställa fler.
  Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på Installatörsföretagen
  Det är fortsatt viktigt att vi följer de kostnadsökningar som sker inom den internationellt konkurrensutsatta industrin och följer det så kallade märket. Vi kan inte gå i eget spår då vi, precis som näringslivet i övrigt, är beroende av hur det går för industrin. Det är den modell som parterna på arbetsmarknaden alltsedan slutet på 1990-talet varit ense om och som levererat reallöneökningar till alla i 20 år.
  Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på Installatörsföretagen
  Under lång tid har båda parterna varit överens om att det är den internationellt konkurrensutsatta industrin som ska ha den kostnadsnormerande rollen. Det har varit framgångsrikt för både företag och medarbetare. Vi utgår därför ifrån att vi även i årets avtalsrörelse följer det så kallade märket.
  Anita Hagelin, biträdande förhandlingschef
  Med kollektivavtalet har vi möjlighet att öka attraktiviteten för branschen, både att köpa ifrån och arbeta i. I år hoppas vi därför på att få till överenskommelser som gör det lättare för unga att få anställning och vilja stanna kvar i branschen. Idag är det endast 500 av 1 000 elever som går ur VVS- och fastighetsprogrammet som får en lärlingsanställning efter gymnasiet. Det är oacceptabelt.
  Anita Hagelin, biträdande förhandlingschef
  Regler om arbetstid, övertid, beredskap och förskjuten arbetstid är nu över 30 år gamla. Under åren som gått har såväl lagstiftning som företagens verksamhet och behov i arbetstidshänseende förändrats. Reglerna i avtalen behöver därför ses över och moderniseras.
  Ulf Nordström, biträdande förhandlingschef
  Vi har sedan länge haft denna lösning med Ledarna och under de senaste tre åren har även Sveriges Ingenjörer och Unionen anslutit sig till liknande löneavtal. Att avtalen anpassas utifrån företagets förutsättningar har fungerat bra både för företagen och medarbetarna. Väl fungerande löneavtal ska premiera goda prestationer och öka medarbetarnas motivation samtidigt som de bidrar till ökad produktivitet och ökad lönsamhet för företagen.
  Ulf Nordström, biträdande förhandlingschef
  En jordfelsbrytare kan rädda ditt liv, ditt hus och dina saker eftersom den bryter strömmen om ett fel uppstår. Den förhindrar farliga elstötar och bränder.
  Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert
  Som konsument är det viktigt att förstå att el är en färskvara som måste ses över med jämna mellanrum. Ett enkelt sätt är att granska sladd och stickpropp.
  Joakim Grafström, specialist på elsäkerhet
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp