Almedalen tystnade då mobilnätet slocknade

Det var en händelse som såg ut som en tanke att mobilnätet slocknade i Almedalen samtidigt som Elektriska Installatörsorganisationen EIO genomförde ett seminarium om säkerheten i näten. - Dagens incident visar att näten verkligen är mycket sårbara. Det säger Jan Siezing, vd i EIO, som en kommentar till att mobiltelefonnätet i södra Sverige, inklusive Gotland, överhettades under måndagseftermiddagen.

- Det här är ett tydligt exempel på det jag tidigare konstaterat, näten är känsliga, fortsätter Jan Siezing. - Nu krävs ett initiativ från riksdagen för att vi ska få en tydligare bild av ansvarsfördelningen, så väl i det politiska systemet som i näten. Jan Siezing föreslår att Försvarsutskottet i riksdagen tar ett initiativ kring frågan om den femte infrastrukturen, det vill säga de fibernät som hanterar allt fler viktiga samhällsfunktioner. Huvudansvaret för krisberedskap ligger i Försvarsutskottet, men också utskotten för trafik-, närings- och socialfrågor är delaktiga och bör i en gemensam hearing skapa klarhet inom det här viktiga området. - Jag är inte ute efter lagstiftning, men jag ser fram emot att vi genom riksdagen kan enas om ett gemensamt ramverk för alla aktörer på marknaden. På så sätt kanske vi undviker ett betydligt värre scenario än det vi nu upplevt i Almedalen. Vill du veta mer? Kontakta: Jan Siezing, vd i EIO, 0705-321018 eller Peter Olofsson, informationschef EIO, 0733-467571. Mer om EIO: www.eio.se

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera