Byggnads varsel djupt oansvarigt

Byggnads säger upp byggavtalet och lägger ett oerhört omfattande varsel inom byggområdet från och med tisdagen den 12 mars.


-      Det är ett djupt beklagligt och upprörande beteende från byggfacket. Självklart kommer även elbranschen att påverkas och vi tittar nu på konsekvenserna, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på EIO.


Byggnads har lagt sitt varsel bara kort efter att förhandlingarna med Sveriges Byggindustrier inletts. Detta ska ses mot bakgrund av det omfattande varsel som Elektrikerförbundet la mot elteknikföretagen i januari i år, i det fallet samma dag som parterna bytte krav och innan någon förhandling alls i sak hade påbörjats.

-      Byggnads varsel är tyvärr ytterligare ett exempel på hur facket börjat använda konflikt som ett inledande steg i förhandling, i stället för som en sista utväg. Detta är oansvarigt och undergräver kraftigt förtroendet för den svenska modellen, som bygger på att parterna så långt det är möjligt försöker hitta lösningar i samförstånd, säger Åsa Kjellberg Kahn.

Byggnads varsel gäller från 12 mars och Elektrikerförbundets varsel från den 1 april. Om facken inte tar ansvar för att återupprätta konstruktiva förhandlingar och återkallar sina varsel finns alltså risk för en mycket omfattande arbetsnedläggelse inom bygg och elteknikområdet i mars-april. Strejkerna kommer få stora negativa konsekvenser för tredje part.

-      Det är särskilt upprörande att dessa varsel lagts i ett läge när byggkonjunkturen är i nedgående. I detta läge behövs gemensamt ansvarstagande och samarbete. Det sista företagen och deras anställda behöver när det går dåligt är fack som blåser till strid utan ens ha försökt hitta avtalslösningar med arbetsgivarna, säger Åsa Kjellberg Kahn.


För mer information, kontakta

Åsa Kjellberg Kahn, vvd och förhandlingschef
08-762 75 64
070-516 05 64
asa.kjellberg-kahn@eio.se

Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor. 
EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens utveckling. Vi bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen.EIO träffar kollektivavtal för sina medlemsföretag. Följ avtalsrörelsen på www.eio.se/avtal-2013

Taggar:

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Citat

Byggnads varsel är tyvärr ytterligare ett exempel på hur facket börjat använda konflikt som ett inledande steg i förhandling, i stället för som en sista utväg.
Åsa Kjellberg Kahn, vvd och förhandlingschef EIO