EIO om Lars Ohlys tal: Inte ett ord om den femte infrastrukturen - dåligt!

- Det är märkligt att Lars Ohly i sitt Almedalstal inte ens med ett ord tar upp vikten av struktur i den femte infrastrukturen. Bredbandsutbyggnaden kan inte bara fortsätta ohämmat utan någon form av ramverk som fastställer de olika aktörernas ansvar. Det säger Jan Siezing, vd i EIO, och menar att en partiledare inom de röd-gröna som säger sig vilja ta regeringsmakten, borde ta denna problematik på allvar.

- Lars Ohly är mer än välkommen till EIO:s seminarium i morgon måndag. Då visar vi hur man kan komma tillrätta med boten mot hoten i fibernäten. Det kan säkert vara nyttigt då de röd-gröna formerar sakfrågor, eftersom ju allt fler viktiga samhällsfunktioner hanteras med internettjänster. Vill du veta mer? Kontakta: Jan Siezing, vd EIO, 0705-321018 eller Peter Olofsson, informationschef EIO, 0733-467571. Elektriska Installatörsorganisationen EIO är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges 2.600 el- och teleteknikföretag. I morgon måndag arrangerar EIO seminariet "Boten mot hoten - så säkras fibernäten i Sveriges nya infrastruktur" i Almedalen. Inbjuden talare är bland annat förre försvarsministern Mikael Odenberg. Läs mer om EIO: www.eio.se Läs mer om EIO:s seminarium: http://almedalen.prod3.imcms.net/event/user-view/2197

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera