Elektrikerförbundet avvisar EIO:s bud om tillfälligt förlängt inkasseringsavtal

EIO har erbjudit att tillfälligt förlänga Inkasseringsavtalet till som längst den 31 maj, i utbyte mot att Elektrikerförbundet återkallar sitt liggande varsel om strejk. Detta skulle innebära att parterna under ordnade former kan arbeta fram en lösning för såväl finansieringen av ackordskontrollen som andra utestående frågor i kollektivavtal.

Elektrikerförbundet har avvisat detta erbjudande, och kräver fortsatt att EIO ovillkorligt accepterar kraven i deras varsel.

−      Redan nu drabbas företagen hårt av varslet, då osäkerhet sprider sig bland kunder och ordrar ställs in. Skulle strejken utlösas blir konsekvenserna stora för hela samhället. Det är mycket oansvarigt av Elektrikerförbundet att inte viljaöppna ens det minsta för förhandling i sak, säger Åsa Kjellberg-Kahn, vice vd och förhandlingschef på EIO.

Elektrikerförbundets varsel innebär omfattande strejk i hela landet från den 1 april. Deras krav för att ställa in varslet är att EIO helt återkallar uppsägningen av Inkasseringsavtalet, det avtal som reglerat medlemsavgifter till facket och så kallade ackordskontrollavgifter. De kräver också att arbetsgivarna betalar en avgift direkt till facket på 0,5 procent av lönesumman, i praktiken en facklig skatt på totalt ca 35 miljoner kronor per år.

Anledningen att EIO sa upp Inkasseringsavtalet är dels en dom i Europadomstolen 2007 som klarlagt att inkassering av kontrollavgifter från oorganiserade arbetstagare är olaglig, dels att företagen inte ska belastas administrativt av att driva in fackens medlemsavgifter.

−      Facket har i dag alla tekniska förutsättningar att själva samla in pengar från sina medlemmar., Det är heller ingen praktisk börda för de anställda att själva betala sin fackavgifter tex via autogiro, säger Åsa Kjellberg-Kahn.

−      Kravet på en facklig skatt är oacceptabelt. Arbetsgivarna ska inte betala för fackets verksamhet. I strid med gällande rätt drabbar den fackliga skatten dessutom även oorganiserade ekonomiskt, eftersom den ska dras från det totala löneutrymmet, säger Åsa Kjellberg-Kahn.

Elektrikerförbundet via medlarna presenterat ett bud till EIO som inte innebär någon förändring i sak jämfört med kraven i deras varsel. Som Elektrikerförbundet själva skriver på sin hemsida innebär deras bud en återgång till hur systemet var innan 2011, en lösning som domar i såväl Europadomstolen som Arbetsdomstolen funnit lagstridig.

Efter domen i Europadomstolen 2007 om granskningsarvodet i byggbranschen försökte EIO länge föra en dialog med Elektrikerförbundet om ny lösning för ackordskontrollen. Elektrikerförbundet vägrade att diskutera detta och drog så småningom frågan till ny rättslig prövning. Domen från Arbetsdomstolen i höstas gav EIO rätt på alla punkter. Efter det har SEF inte velat diskutera frågan. Deras första förslag till ”lösning” – den fackliga skatten – kom istället som ett ultimatum i samband med det varsel som nu riskerar att drabba branschen och dess kunder.

−      Elektrikerförbundet fortsätter tyvärr att välja konflikt före förhandling, säger Åsa Kjellberg-Kahn.

För ytterligare information, kontakta:

Åsa Kjellberg Kahn, vice VD och förhandlingschef EIO


08-762 75 64

070-516 05 64

asa.kjellberg-kahn@eio.se

Jan Siezing, VD, EIO

08-762 75 77

070-532 10 18

jan.siezing@eio.se

Henrik Nygård, kommunikationschef EIO

070-529 75 83

henrik.nygard@eio.se

Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor. 

EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens utveckling.Vi bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen.
EIO träffar kollektivavtal för sina medlemsföretag.
www.eio.se
 - info@eio.se

Taggar:

Om oss

Våra 3600 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.