Ett år kvar till valet – så skapar ni jobb och förtroende hos oss företagare

Det är idag ett år kvar till valet. I ett debattinlägg skriver Johnny Petré, styrelsemedlem i Installatörsföretagen och Jan Siezing, vd Installatörsföretagen, till våra politiker att de måste göra kompetensförsörjningen och möjligheten att omskola sig till bärande delar i deras företagarpolitik.

Alltför länge har möjligheten att omskola sig till praktiska yrken förbisetts från politiskt håll. Det är ett feltänk som har satt kompetensförsörjningen ur spel. Enbart i min bransch, installationsbranschen, saknas 10 000 personer samtidigt som över 400 000 personer går arbetslösa. Det säger sig självt att något inte fungerar. Kompetensförsörjning och omskolning måste bli en bärande del av alla partiers företagarpolitik.

Behovet av nya bostäder är akut på många ställen i landet samtidigt som äldre bestånd har stora renoveringsbehov. Regeringen vill bygga hundratusentals nya bostäder och helt nya städer. Tyvärr är det omöjligt att bygga så många bostäder inom överskådlig tid eftersom det saknas arbetskraft. I installationsbranschen skulle vi behöva anställa 10 000 personer bara för att täcka bristen vi har i dag, och hela 20 000 personer om vi ska klara regeringens byggmål. Det är väldigt många för en bransch med 50 000 anställda.

Vi är företagare, vi vill att våra verksamheter ska växa och skapa fler trygga och välavlönade jobb för människor i olika åldrar och från olika bakgrunder. Men istället tvingas vi allt oftare tacka nej till nya affärer på grund av att vi inte hittar personal med rätt kunskaper. Det drabbar fler branscher än vår och innebär att bostadsbristen blir svår att bygga bort i önskad takt.

Svårigheterna att hitta personal beror delvis på ett vikande intresse bland unga, men framför allt på att svensk politik länge har förbisett företagens behov av skickliga yrkesarbetare och människors behov av att kunna växla jobbspår sig senare i livet. I dag är möjligheten att omskola sig till praktiska yrken mycket begränsad, vilket hindrar människor som vill jobba i vår bransch.
För oss som företagare är det svårt att förstå att kompetensfrågan inte prioriteras högre. Vårt medskick till samtliga partier är detta: Gör kompetensförsörjning och möjlighet till omskolning till en bärande del av er företagarpolitik. Så skapar ni förtroende hos företagarna och jobb.

Företagen är de enda som på sikt kan skapa jobb och som kan leverera tjänster som hela samhället behöver, såsom bostäder, infrastruktur och elektricitet. Om vi företagare inte kan hitta rätt arbetskraft så kan partierna inte heller infria sina löften till väljarna.

Därför behöver alla partier en klok och verklighetsförankrad politik för växande företag.

400 000 arbetslösa. 10 000 lediga jobb. Vad väntar ni på?

Johnny Petré, styrelseledamot Installatörsföretagen och vd, Lindsténs Elektriska AB
Jan Siezing, vd Installatörsföretagen

För mer information, kontakta:

Amanda Rafter Ekenman, Press- och opinionsansvarig, 08 762 76 04 amanda.ekenman@installatorsforetagen.se

Installatörsföretagen ägs av två politiskt oberoende organisationer, Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen. Vi representerar 3 800 medlemsföretag i installationsbranschen. Företag som, med sina 50 000 medarbetare, förser Sverige med värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik.

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media