Fackförbund och arbetsgivarorganisation tar krafttag för en jämställd elteknikbransch

Genom att satsa på dialog, utbildning och ökad kunskap kring jämställdhetsfrågor ska bättre balans skapas i elteknikbranschen. Upplyst är namnet på initiativet där Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen för första gången går samman i en gemensam satsning på skolor och arbetsplatser för att bygga en jämställd värdegrund för både kvinnor och män.

Förra året var det flera studentflak, bland annat på Uppsalas gator, som skapade skarpa reaktioner över hela landet. Flera flak hade grovt sexistiska och provokativa texter och kommentarer.

- Flaken i Uppsala gav oss extra fart i det redan påbörjade arbetet med att se hur vi kan förändra vår bransch ur ett jämställdhetsperspektiv. Idag är bara drygt två procent av alla elektriker kvinnor. Det, i kombination med att endast cirka en av 30 elever på elprogrammen är tjejer, gör elektrikeryrket till ett av Sveriges mest mansdominerade, säger Jonas Wallin, ordförande Elektrikerförbundet.

Med Upplyst drar nu Elektrikerförbundet och Installatörsföretagen igång ett aktivt och långsiktigt arbete för att bygga en jämställd värdegrund och skapa en trygg arbetsplats för både kvinnor och män. Men normer och värderingar tar tid att ändra på, därför är Upplyst inte ett projekt utan ett initiativ som ska implementeras och efterlevas.

- Ambitionen med satsningen är att locka fler kvinnor till branschen, men framför all att skapa en kulturförändring på arbetsplatserna. Detta påverkar både män och kvinnor. Det enda självklara målet är därför en nolltolerans mot trakasserier och kränkande handlingar,  säger Ola Månsson, vd Installatörsföretagen.

Upplyst kommer dels bestå av riktade aktiviteter, som seminarier och panelsamtal, och dels av mer långsiktigt arbete med syfte att förändra värderingar och attityder över tid. Målgruppen är i första hand elever och lärare på El- och energiprogrammet och de egna medlemmarna. 

Tillsammans kan vi skapa en elteknikbransch där vi respekterar varandras olikheter. www.upplystsverige.se 

Mikael Romero, Kommunikationschef Elektrikerna
mikael.romero@sef.se eller 072-546 99 28

Charlotte Printz, Pressansvarig Installatörsföretagen
charlotte.printz@installatorsforetagen.se eller 070-330 29 87

Om Upplyst
Upplyst är en gemensamt satsning för nolltolerans mot sexism, diskriminering och kränkande behandling i elteknikbranschen. Bakom initiativet ligger fackförbundet Elektrikerna och bransch- och arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen. www.upplystsverige.se

Om Elektrikerförbundet
Elektrikerna är ett fackligt yrkesförbund som organiserar anställda inom områdena elinstallation, privata kraftverk, radio-tv, larm- och säkerhet samt serviceområdet. Förbundet har idag 25 000 medlemmar. Elektrikerna är en demokratisk organisation och bygger sin verksamhet på uppfattningen om alla människors lika värde.

Om Installatörsföretagen
Installatörsföretagens 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Medlemsföretag som med sina 50 000 medarbetare som installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik i Sverige. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation och en del av Svenskt Näringsliv.

Taggar:

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Flaken i Uppsala gav oss extra fart i det redan påbörjade arbetet med att se hur vi kan förändra vår bransch ur ett jämställdhetsperspektiv. Idag är bara drygt två procent av alla elektriker kvinnor. Det, i kombination med att endast cirka en av 30 elever på elprogrammen är tjejer, gör elektrikeryrket till ett av Sveriges mest mansdominerade.
Jonas Wallin, ordförande Elektrikerförbundet
Ambitionen med satsningen är att locka fler kvinnor till branschen, men framför all att skapa en kulturförändring på arbetsplatserna. Detta påverkar både män och kvinnor. Det enda självklara målet är därför en nolltolerans mot trakasserier och kränkande handlingar
Ola Månsson, vd Installatörsföretagen