Förra årets konflikt angrepp på föreningsrätten

Torsdag, den 7 februari, hålls huvudförhandlingen i Arbetsdomstolen (AD) med anledning av den stämningsansökan som Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) och VVS Företagen har lämnat in mot Byggnads för olovliga konfliktåtgärder.  

Under 2012 års avtalsrörelse förhandlade de två förbunden gemensamt mot Byggnads. Förhandlingar som strandsattes och man hamnade i en fem veckor lång strejk med Byggnads. En strejk som de drabbade medlemsföretagen fortfarande känner konsekvenserna av.  På grund av strejken som Byggnads drev mot PLR och VVS Företagens medlemsföretag, stämdes Byggnads för föreningsrättskränkning. PLR:s och VVS Företagens ståndpunkt är att Byggnads använde konfliktvapen direkt riktade mot medlemsföretag med förtroendevalda i VVS Företagen och PLR, samt i Svenskt Näringsliv, på ett oacceptabelt och kränkande sätt.

  – Vi anser att förra årets varsel och efterföljande konflikt, var ett angrepp på föreningsrätten, då Byggnads företrädesvis valde ut företag som är aktiva i respektive arbetsgivareorganisations styrelser och förhandlingsdelegationer. Många av dessa personer är även verksamma i olika organ på hög nivå inom Svenskt Näringsliv, säger Henrik Boman, Plåtslageriernas Riksförbunds chefsjurist och förhandlingschef.

Trots att endast två procent av medlemsföretagen var representerade i förbundens styrelser eller förhandlingsdelegationer så arbetade cirka 85 procent av de strejkande i just dessa företag. Den 3 maj förra året lämnade därför VVS Företagen och Plåtslageriernas Riksförbund, in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen mot Byggnads för olovliga konfliktåtgärder.  

Den 2 oktober 2012 skedde en muntlig förberedelse av stämningen i Arbetsdomstolen och nu på torsdag den 7 februari inleds alltså huvudförhandlingen. När slutlig dom kommer är det dock svårt att spekulera i med hänsyn till tvistens prejudicerande verkan.  

– För oss är det viktigt att utröna var gränsen går för hur Byggnads kan rikta sina stridsåtgärder och därför är det bra att ärendet får en slutlig prövning i Arbetsdomstolen. Hade vi fått ett positivt besked redan förra våren så att vi hade kunnat undvika en dyr konflikt, men nu blev det tyvärr inte så, säger Robert Jakobsson, förhandlingschef på VVS Företagen.  

För mer information kontakta:  

Robert Jakobsson, förhandlingschef, VVS Företagen, Tel: 08-762 75 32  
Anita Hagelin, arbetsrättsjurist, VVS Företagen, Tel: 08-762 75 66

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media