Förslag på ny lag kan stänga gränser

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tog under tisdagen emot ett slutligt förslag från regeringens utredning om nya utstationeringsregler, om att entreprenörsansvar införs via ny lagstiftning. Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Sveriges Byggindustrier (BI) och flera andra branschorganisationer är kritiska till förslaget. 

Det nya lagförslaget innebär bland annat att ett entreprenörsansvar för eventuella löneskulder till utstationerade arbetstagare införs. Företag kan därmed tvingas överta lönekostnaderna hos ett annat bolag på byggarbetsplatsen. 

– Vad konsekvenserna blir mer konkret för elteknikbranschen får vi nu undersöka noga. Antagligen kommer det att leda till problem för företag i entreprenörskedjan att få betalt av sin beställare, eftersom dessa kan förväntas vilja avvakta eventuella andra oförutsedda lönekrav. Vi tror också att mindre företag, som kan uppfattas som osäkrare, kan få svårt att komma in på marknaden. Förslaget är oerhört problematiskt och kan slå hårt mot näringslivet, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef och vice vd på EIO.

Frågan om entreprenörsansvar handlar i grunden om att ett EU-direktiv om utstationering måste ”översättas” till svensk lag.  Men det förslag som presenterats under tisdagen går betydligt längre än vad EU kräver och det i sin tur kan få stora konsekvenser för den svenska bygg- och installationsbranschen. Syftet med det ursprungliga EU-direktivet var att skapa en trygg, öppen marknad. Förslaget bidrar istället till att stänga gränser.

– Det finns risk för att många företag nog kan bli mer tveksamma till att våga ge sig in i transaktioner där utländska företag deltar. Dessutom kan det leda till att utländska företag ifrågasätts och misstänkliggörs i större utsträckning, säger Åsa Kjellberg Kahn  

BI och fackförbundet Byggnads har redan kommit överens om ett huvudentreprenörsansvar. Att regeringen nu överväger att införa sådant ansvar via lagstiftning är att omkullkasta den svenska modellen där parter enas om villkoren på arbetsmarknaden menar BI.  

Läs hela tillämpningsdirektivet till Utstationeringsdirektivet - SOU 2015:38 här.

För mer information, kontakta

Åsa Kjellberg Kahn, vice VD och förhandlingschef
08-762 75 64
070-516 05 64
asa.kjellberg-kahn@eio.se

Karoline Hammar, kommunikationschef EIO
08 762 75 58
karoline.hammar@eio.se

Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) är en partipolitiskt obunden och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har närmare 2 800 medlemsföretag med sammanlagt över 26 500 anställda som omsätter 33 miljarder kronor. Sedan 1906 - i över hundra år – har EIO arbetat med att stärka medlemsföretagens och elteknikbranschens konkurrenskraft.

Taggar:

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vad konsekvenserna blir mer konkret för elteknikbranschen får vi nu undersöka noga. Antagligen kommer det att leda till problem för företag i entreprenörskedjan att få betalt av sin beställare, eftersom dessa kan förväntas vilja avvakta eventuella andra oförutsedda lönekrav. Vi tror också att mindre företag, som kan uppfattas som osäkrare, kan få svårt att komma in på marknaden. Förslaget är oerhört problematiskt och kan slå hårt mot näringslivet.
Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef och vice vd på EIO
Det finns risk för att många företag nog kan bli mer tveksamma till att våga ge sig in i transaktioner där utländska företag deltar. Dessutom kan det leda till att utländska företag ifrågasätts och misstänkliggörs i större utsträckning.
Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef och vice vd på EIO