Fortsatt nedgång för byggindustrin slår mot elteknikföretagen

Svensk byggindustri går ett tufft 2013 tillmötes. Det visar Sveriges Byggindustriers nya konjunkturrapport som presenterades onsdagen den 20 februari.

-        Tyvärr bekräftar byggindustrins prognos vår bild av ekonomin. Eftersom elteknikföretagen har 30 procent av sin försäljning i byggindustrin påverkas våra medlemsföretag omedelbart när byggandet viker, säger Åsa Kjellberg Kahn, vice VD och förhandlingschef på Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

Sveriges Byggindustrier konstaterar i sin senaste konjunkturprognos att de totala bygginvesteringarna sjunker under 2013. Bostadsinvesteringarna minskar för andra året i rad och även lokal- och anläggningsbyggandet utvecklas svagt. Fastighetsägarna, som på fredagen den 22 februari presenterade sin konjunkturprognos, pekar också de på en svag ekonomisk utveckling framöver.

-        När byggföretagen får mindre att göra slutar det ringa i telefonerna även hos elteknikföretagen. Det pressar lönsamheten och får konsekvenser för avtalsrörelsen. De löneökningar som Elektrikerförbundet nu kräver ligger på en alldeles för hög nivå för många av våra medlemmar. Jag hoppas för hela branschens skull att facket förstår detta, säger Åsa Kjellberg Kahn.

Det finns få ljuspunkter i byggbranschen att se fram emot under 2013. En långvarig konflikt under årets avtalsrörelse riskerar dessutom att sänka prognosen ytterligare, vilket framgår av Sveriges Byggindustriers rapport.

-        Om Elektrikerförbundets varsel träder ikraft och det blir strejk drabbas elteknikföretagen direkt när pågående projekt stoppar. Men även nya projekt riskerar att läggas på is. En konflikt skulle dessutom sannolikt göra att även större byggprojekt med flera moment, alltifrån bygg till elinstallationer och VVS, skjuts på framtiden. Det skulle fördröja den återhämtning som så småningom kommer, säger Åsa Kjellberg Kahn.

För mer information, kontakta
Åsa Kjellberg Kahn, vice VD och förhandlingschef

08-762 75 64
070-516 05 64
asa.kjellberg-kahn@eio.se

Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef
08-762 74 91
johan.martinsson@eio.se

Henrik Nygård, kommunikationschef EIO

070-529 75 83

henrik.nygard@eio.se

Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor. 
EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens utveckling. Vi bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen.EIO träffar kollektivavtal för sina medlemsföretag. Följ avtalsrörelsen på www.eio.se/avtal-2013

Taggar:

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.