Kommentar från EIO: Industrins krav för högt

Idag presenterade industrifacken sina gemensamma avtalskrav. Under parollen att man tar ansvar för märket även 2016 kräver Facken inom industrin 2,8 procent i löneökning – under en avtalstid på ett år. Elektriska Installatörsorganisationen EIOs förhandlingschef Åsa Kjellberg-Kahn kommenterar. 

Kravet på 2,8 procents löneökning är oroväckande, eftersom vi befinner oss i en tid då inflationen står still och då industrins minskade investeringar väntas ge en lägre volym för våra medlemsföretag nästa år, När omvärlden är så osäker och exporten är svag försvårar sådana här krav den positiva utveckling vi behöver, en utveckling där industrin är en motor för Sverige, säger Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef.

Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef på EIO, menar att utrymmet för ökade kostnader för elteknikföretagen är litet.

– Det är slående hur många av våra företag som pekar på kostnadsfrågan och att utrymmet är litet för fortsatta löneökningar.

Elteknikbranschen har en stor del av sina kunder inom industrin, och är beroende av att verksamheten är konkurrenskraftig.   

- Branschen är dessutom inte längre en ”hemmamarknad”. Den utländska konkurrensen påverkar oss. Till det kommer minskningen av ROT-avdraget, som troligen kommer ge mer svartarbete för lägre kostnad, och europeiska installatörer som konkurrerar allt mer med lägre pris. Vi måste kunna bibehålla konkurrenskraften, avslutar Åsa Kjellberg Kahn

Under våren 2016 omförhandlar EIO, för sina medlemsföretag, kollektivavtal med:  

  • Svenska Elektrikerförbundet SEF
  • Tjänstemannafacken: Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer
  • SEKO
  • Handelsanställdas förbund
  • Svenska Kommunalarbetarförbundet

Läs mer på www.eio.se/avtal-2016

För mer information, kontakta
Åsa Kjellberg Kahn, vice VD och förhandlingschef

08 762 75 64
070 516 05 64
asa.kjellberg-kahn@eio.se

Karoline Hammar, kommunikationschef
08 762 75 58
070 311 23 48
karoline.hammar@eio.se

Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) är en partipolitiskt obunden och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har cirka 2 800 medlemmar med sammanlagt över 26 500 anställda. Sedan 1906 - i över hundra år – har EIO arbetat med att stärka medlemsföretagens och elteknikbranschens konkurrenskraft.

Taggar:

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Kravet på 2,8 procents löneökning är oroväckande, eftersom vi befinner oss i en tid då inflationen står still och då industrins minskade investeringar väntas ge en lägre volym för våra medlemsföretag nästa år, När omvärlden är så osäker och exporten är svag försvårar sådana här krav den positiva utveckling vi behöver, en utveckling där industrin är en motor för Sverige.
Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef