Lokala avtal för ökad produktivitet

VVS Företagen växlade idag, fredagen den 15 februari, avtalsyrkanden med Byggnads. I en tid med vikande konjunktur och många varsel har de kommande avtalsförhandlingarna stor betydelse för att vända den nedåtgående trenden inom branschen.

- De viktigaste frågorna för VVS Företagen är därför att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft . Vi måste satsa på att trygga återväxten i branschen och skapa förutsättningar för företagsanpassade lokala lösningar säger Robert Jakobsson, förhandlingschef på VVS Företagen.

I en lokal anpassning av avtalet ingår frågan om lokal lönebildning där VVS Företagen vill se lokalt fördelningsbara lönepotter och en individuell lönesättning.

- Det är fel att lönen sätts av de centrala parterna i Stockholm. Lönen måste sättas så nära medarbetaren som möjligt. Då skapar vi välmående företag med medarbetare som känner att de genom egna insatser kan påverka sin lön, menar Johan Mossling, tf vd på VVS Företagen.

VVS Företagen vill också se en ökad flexibilitet i synen på arbetstidens förläggning, genom lokala överenskommelser mellan medarbetare och chef.

-Vi behöver skapa en flexibilitet i det avtal vi redan har. Medarbetarna och företag ska själva kunna komma överens om en arbetstidsförläggning som kan gynna både företagens produktivitet och arbetstagarnas möjlighet att förena arbete med exempelvis föräldraskap. Det är ett sätt för vår bransch att närma sig det som redan är gängse villkor för andra branscher sedan lång tid tillbaka, säger Anita Hagelin, chefsjurist på VVS Företagens Förhandlingsavdelning.  

Ett av målen för VVS Företagen är att avtalsprocessen sker i samförstånd med ömsesidig respekt för alla parter.

-Vi ser en avtalsrörelse framför oss som präglas av en ansvarsfull och öppen dialog. Målsättningen är att skapa ett långt avtal som bidrar till att säkra jobben och stärka företagens produktivitet och konkurrenskraft på den svenska marknaden, säger Johan Mossling.

För mer information:
Johan Mossling, tf vd, VVS Företagen, Tel: 08-762 75 14
Robert Jakobsson, förhandlingschef, VVS Företagen, Tel: 08-762 75 32
Anita Hagelin, chefsjurist Förhandlingsavdelningen, VVS Företagen, Tel: 08-762 75 66

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi behöver skapa en flexibilitet i det avtal vi redan har. Medarbetarna och företag ska själva kunna komma överens om en arbetstidsförläggning som kan gynna både företagens produktivitet och arbetstagarnas möjlighet att förena arbete med exempelvis föräldraskap.
Anita Hagelin, chefsjurist på VVS Företagen