Mats Björs – ny vd på VVS Företagen

Mats Björs har tillträtt som vd för VVS Företagen.  Han beskriver sitt huvudsakliga uppdrag som att fortsätta vidareutveckla VVS-branschen och i synnerhet synliggöra VVS-branschens betydelse för samhällets utveckling. 

Mats Björs har en bakgrund i byggsektorn från så väl produktion som organisation. Senast som vd för Byggherrarna där han har arbetat med att bredda och stärka byggherrens roll i samhällsbyggandet.

- Det känns fantastiskt att äntligen vara på plats på VVS Företagen. Jag känner både stor entusiasm och ödmjukhet inför mitt nya uppdrag, säger Mats Björs.

I sin nya roll ser Mats särskilt fram emot att få bidra till en ökad samverkan i installationsbranschen som helhet.

- Jag är övertygad om att en ökad samverkan är avgörande för såväl ökad effektivitet som lönsamhet.  Att VVS kommer in tidigt i projekten är en nyckel till framgång och behöver prioriteras. 

Mats kommer att fortsätta verka för VVS-branschens ökade synlighet, och även arbeta med att lyfta medlemsföretagens betydelse, samt skapa förutsättningar och bana väg för de företag som vill förflytta sig framåt i värdekedjan.

- Vi är övertygade om att Mats är rätt person att synliggöra VVS Företagens medlemmars roll som samhällsbyggare och det känns glädjande att hälsa Mats välkommen,  säger Anders Mattsson, ordförande i VVS Företagen.

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media