Nytt ID06-system skapar konkurrenskraftigt företagande för installationsbranschen

Installatörsföretagen och ID06 AB har slutit avtal om att installationsbranschen ansluter sig till det nya ID06-systemet, som införs under våren 2018 då en ny kortstandard för såväl fysiska som mobila ID06-kort blir tillgänglig. Den nya kortstandarden har säkrare teknik, vilket innebär mindre risk för manipulering och därmed säkrare arbetsplatser i byggbranschen.

- ID06 är, vid sidan av exempelvis Elsäkerhetsverkets kontroller, en viktig pusselbit för att säkerställa att det bara finns seriösa installationsföretag på byggarbetsplatserna. Det är därför vi ansluter oss till det nya ID06-systemet. Att alla pusselbitar läggs på plats är lika viktigt för de medarbetare som vistas på en byggarbetsplats som för de som senare ska vistas i fastigheten, säger Johan Martinsson, chef för Bransch på Installatörsföretagen.    

Genom det nya systemet kan identiteterna på de som befinner sig på arbetsplatserna säkerställas, det blir möjligt att kontrollera i realtid att anslutna företag sköter sina skattebetalningar och det blir möjligt att säkerställa att arbetstagaren har ett faktiskt arbetsförhållande till arbetsgivaren.

- Detta är ett av de viktigaste verktygen mot oseriösa aktörer som installations- och byggbranschen har. Att vi nu samlar hela samhällsbyggnadsbranschen i ett gemensamt ägarskap och ansluter oss till det nya ID06-systemet kommer att skapa ännu bättre förutsättningar för konkurrenskraftigt företagande på lika villkor, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.

Ett tjugotal företag har vid denna tidpunkt anslutit sig till det nya ID06-systemet.

- Det är glädjande och oerhört viktigt att Installatörsföretagen också valt att ansluta sig till det nya ID06-systemet. Genom sin anslutning visar man med tydlighet att installationsbranschen vill vara en aktiv aktör i det nya ID06-systemet, säger Peter Löfgren, vd för ID06 AB.

För mer information, kontakta:

Charlotte Printz, presskontakt på Installatörsföretagen
mobil: 0703-30 29 87, e-post: charlotte.printz@installatorsforetagen.se

Peter Löfgren, vd ID06
mobil: 0708-21 02 00, e-post: peter.lofgren@id06.se


Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Taggar:

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media

Citat

ID06 är, vid sidan av exempelvis Elsäkerhetsverkets kontroller, en viktig pusselbit för att säkerställa att det bara finns seriösa installationsföretag på byggarbetsplatserna. Det är därför vi ansluter oss till det nya ID06-systemet. Att alla pusselbitar läggs på plats är lika viktigt för de medarbetare som vistas på en byggarbetsplats som för de som senare ska vistas i fastigheten.
Johan Martinsson, chef för Bransch på Installatörsföretagen
Det är glädjande och oerhört viktigt att Installatörsföretagen också valt att ansluta sig till det nya ID06-systemet. Genom sin anslutning visar man med tydlighet att installationsbranschen vill vara en aktiv aktör i det nya ID06-systemet.
Peter Löfgren, vd för ID06 AB