Nytt kollektivavtal för tjänstemän inom VVS

5 000 tjänstemän inom VVS omfattas nu av ett nytt kollektivavtal. Avtalet som är valbart för arbetsplatserna är sifferlöst och baseras helt på individuell lönesättning. – Vi har genom ett gott och gediget samarbete med Unionen tagit ett rejält kliv framåt mot ett modernt sätt att tänka kring lönesättning, säger Michael Jensen, förhandlare och ansvarig för tjänstemannaavtalet på VVS Företagen.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen VVS Företagen har tecknat kollektivavtal med Unionen. Avtalet omfattar nära 5 000 tjänstemän inom VVS. Avtalet som är valbart för arbetsplatserna är sifferlöst och baseras helt på individuell lönesättning. 

– Att kunna arbeta med individuell lönesättning genom lokal lönebildning är ett utmärkt verktyg för våra företag. Rätt hanterat blir det en tydlig koppling mellan höjd lön och rätt och bra arbetsinsatser, säger Michael Jensen, förhandlare och ansvarig för tjänstemannaavtalet på VVS Företagen. 

Avtalet löper parallellt med det nu gällande kollektivavtalet och innebär att arbetsplatserna nu kan välja bort systemet med lönepott och individgaranti.

 – Vi har genom ett gott och gediget samarbete med Unionen nu tagit ett rejält kliv framåt mot ett modernt sätt att tänka kring lönesättning. Att företagen dessutom får möjlighet att hantera alla tjänstemän på likartat sätt avseende lönerevision gör det så mycket enklare, säger Michael Jensen

För mer information, kontakta: 

Michael Jensen, förhandlare och ansvarig för avtalet, 070-962 75 01

Om oss

Våra 3600 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera