Regerings entreprenörsansvar slår undan benen för små och nystartade installationsföretag

I dag beslutade riksdagen om att entreprenörsansvar ska införas i installations- och byggbranschen. Beslutet innebär att en underentreprenör eller en huvudentreprenör kan bli skyldig att betala lön för andra underentreprenörers anställda. De nya reglerna börjar gälla från 1 januari 2019.

- Mindre, nystartade eller specialiserade företag kommer att få svårare att få uppdrag, eller till och med slås ut. Lagen kommer att betyda sämre konkurrens, ökade kostnader och sämre kvalitet inom sektorn. Istället för att skydda arbetstagare och få bort den osunda konkurrensen riskerar man att slå ut bra arbetsgivare och ge de oseriösa aktörerna möjlighet att ta springnota, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

I Sverige finns det över 10 000 installationsföretag med över 100 000 anställda. Installatörsföretagens medlemmar har i genomsnitt mellan sex och nio anställda. Ofta är de både underentreprenörer och uppdragsgivare. Affärsrisken kommer öka påtagligt när de måste förhålla sig till att eventuellt behöva betala andra företags lönekostnader om en underentreprenör inte betalar ut förfallen lön.

- Det är ökad och samordnad myndighetskontroll som ger effekt, inte fler lagar och regler. Det enda som är bra är att alliansens motion om att senarelägga införandet till den 1 januari 2019 istället för den 1 augusti i år fick gehör. Det ger oss tid så att vi kan utforma utbildningsmaterial och information till våra medlemmar så att de kan får bättre möjligheter att anpassa sig, säger Ola Månsson.

- Regeringen har möjliggjort för oss som är parter på arbetsmarknaden att reglera frågan i kollektivavtal. För hela landets elektriker finns inget sådant avtal. Att i ett läge där vi för första gången på länge lever med långa, treåriga avtal inleda förhandlingar bara för att friskriva sig från en lag känns orimligt, fortsätter Ola Månsson.

- Installationsbranschen precis som byggbranschen behöver bli flera, redan idag skulle 10 000 installatörer kunna anställas. De nya reglerna kring entreprenöransvar kommer motverka även detta då det blir svårare för nystartade företag som ännu inte kan visa en historik av god kreditvärdighet att slå sig in, avslutar Ola Månsson.

Charlotte Printz, pressansvarig, charlotte.printz@installatorsforetagen.se +46 70 330 29 87

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Taggar:

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Mindre, nystartade eller specialiserade företag kommer att få svårare att få uppdrag, eller till och med slås ut. Lagen kommer att betyda sämre konkurrens, ökade kostnader och sämre kvalitet inom sektorn. Istället för att skydda arbetstagare och få bort den osunda konkurrensen riskerar man att slå ut bra arbetsgivare och ge de oseriösa aktörerna möjlighet att ta springnota.
Ola Månsson, VD