Säkra arbetsplatser - livsviktigt

Bygg- och VVS-branschen markerar tydligt att det är oacceptabelt att medarbetare skadas eller till och med omkommer på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister. Under ett seminarium i Almedalen diskuterades hur medvetenheten om säkerhetsfrågor höjs och hur dödsolyckor elimineras.

Svensk Byggnäring vill med en gemensam manifestation visa hur viktigt det är att branschen arbetar gemensamt med att arbeta förebyggande med dessa frågor. Det ska vara lätt att göra rätt, underlätta, och avlasta. Då skapas en trygg och säker arbetsmiljö. 

Hillevi Engström, Arbetsmarknadsminister och en av talarna, berättade om regeringens satsningar och syn på vad en god och säker arbetsmiljö är. Arbetsmiljöverket ska exempelvis börja verka för att i större utsträckning bli en kunskapscentral, där de som arbetar ute på byggarbetsplatser lätt ska kunna hämta kunskap och information från Arbetsmiljöverket på ett effektivt sätt. Engström menade även att kunskapsgraden om arbetsmiljöfrågor måste öka redan i skolan. Den nya lagen om anmälan av utländsk arbetskraft som jobbar mer än fem dagar, trädde i kraft den 1 juli, är ytterligare en åtgärd som säkrar villkor, säkerhet och miljö för företagens medarbetare.

Pierre Olofsson, vd på Skanska berättade om det långsiktiga arbete Skanska bedriver på området. Olyckor och skador på arbetsplatserna har därmed halverats på fem år. 

- Alla aktörer i branschen måste ta sitt ansvar. Det är otroligt viktigt att cheferna tydligt visar hur viktigt detta arbete är. Går vi någonsin förbi något som inte är acceptabelt, är det lika med att vi tycker det är ok. Så får det inte vara. Att göra frågan om en säker arbetsmiljö till en partsgemensam fråga är en styrka för branschen, menade Pierre Olofsson.

Säkerhet hänger väl samman med lönsamhet. Det är de mest välplanerade projekten som visar sig vara både säkra och lönsamma.

- För att skapa sunda, säkra och lönsamma företag är vi beroende av friska och glada medarbetare. Det ställer i sin tur krav på oss företagare. Där spelar kompetensutveckling en avgörande roll och är en kritisk fråga i hur väl vi lyckas. Vi behöver hela tiden arbeta med att utbilda, informera och göra riskanalyser. Med ett systematiskt och konsekvent arbetssätt skapar vi attraktiva arbetsgivare som höjer vårt anseende i branschen, menade Tomas Taver, styrelseledamot i VVS Företagen och vd i Friginor Kylmontage Service AB.

Svensk Byggnäring överlämnade i samband med seminariet en gemensam avsiktsförklaring till arbetsmarknadsministern i form av en budskapstavla.

Medverkande vid seminariet var bland annat Hillevi Engström, Arbetsmarknadsminister, Pierre Olofsson, vd på Skanska, Håkan Olsson, avdelningschef på Arbetsmiljöverket, Ola Månsson, vd på Sveriges Byggindustrier, Tomas Taver, styrelseledamot i VVS Företagen och vd i Friginor Kylmontage Service AB och Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen. 

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media