Svårare att rekrytera, men stabil konjunktur inom VVS

97 procent av de tillfrågade i VVS Företagens undersökning menar att det är svårt eller mycket svårt att hitta rätt kompetens till ledningsfunktioner inom VVS. Hela 85 procent har svårt att hitta montörer. Vidare anser de att politiska beslut utgör ett av de största hoten och osäkerhetsfaktorerna på marknaden i nuläget. Det visar VVS Företagens senaste konjunkturrapport.

Under första halvåret 2014 beräknas det samlade värdet av värme & sanitetsinstallationer ha uppgått till ca 17,6 miljarder kronor. Utfallet innebär en i stort sett oförändrad volym jämfört med samma period förra året. Den samlade volymen beräknas växa med ett par procent per år 2014 och 2015. Håller prognosen kommer marknaden att ha hämtat in de senaste två årens nedgång redan i år. Det visar VVS Företagens senaste konjunkturrapport.

Svårt rekryteringsläge
Svårigheterna att rekrytera personal har ökat i branschen sedan frågan ställdes förra gången för sex månader sedan och detta gäller samtliga grupper. 97 procent av de tillfrågade anser att det är svårt eller mycket svårt att hitta rätt sorts kompetens inom ledningsfunktioner. Nästan lika komplicerat verkar det vara att hitta tjänstemän med önskad utbildning och erfarenhet. Drygt 85 procent av de tillfrågade har svårt att få tag på montörer med rätt sorts kompetens. Detta är ett stort problem eftersom omkring 60 procent av de tillfrågade företagen planerar för nyanställningar av montörer i år.

Osäkert politiskt läge 
Det finns en rad osäkerhetsfaktorer på marknaden både när det gäller konjunkturen i stort och hur den politiska och ekonomiska situationen kan komma att påverka bygg- och andra investeringar de närmaste åren. 

– ROT-avdraget i sin nuvarande form har gett stora affärsmöjligheter för både befintliga och nystartade företag i VVS-branschen, och vi hoppas förstås att kommande regering inser värdet av detta. Våra medlemsföretag anser att politiska beslut utgör ett av de största hoten och osäkerhetsfaktorerna på marknaden i nuläget, säger Johan Mossling, tf vd på VVS Företagen.

 
Det finns dock förhoppningar om att en del av de omfattande satsningar på bostadsbyggandet som utlovats i valpropagandan blir verklighet inom kort. Frågan är dock om det blir ett tillräckligt stabilt politiskt läge att de positiva effekterna kan få genomslag redan nästa år.

Skillnad i regionerna 
En jämförelse av regionerna visar att Västra Götaland ser ut att få den starkaste tillväxten i år med 7 procents ökning. Stockholm hamnar på delad andraplats medan Norrland, Sydsverige och Skåne ser ut att få ungefär nolltillväxt. I Stockholmsregionen är det bostadsbyggandet och husbyggnad inom kontor och handel som visar de starkaste tillväxtprognoserna i år.

Om undersökningen: 
Prognoser och kommentarer är baserade på intervjuer med 50 VVS-installatörer och 25 el-/VVS-konsulter, byggentreprenörer, installatörer, konsultföretag, byggherrar, industrifaktas panel med 100 stora fastighetsägare, konjunkturinstitutet, finansdepartementet, branschorganisationer, OECD-rapporter, Statistiska Centralbyråns prognoser, Boverket samt publicerad information i fack- och dagspress. Industrifakta har utfört undersökningen.

Om oss

Våra 3600 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera