Teledagen – en given mötesplats för telebranschen

Den 12-21 mars arrangeras EIOs uppskattade och årliga Teledag i Malmö (12 mars), Göteborg (13 mars), Stockholm (21 mars) och Sundsvall (21 mars). Teledagen är det givna mötesforumet för telebranschens senaste utveckling.

Fokus i år ligger på teknik för nätbyggnation med dess olika överföringsmedia så som fiber, koppar eller trådlöst. En tillförlitlig nätinfrastruktur krävs för att alla typer av teleanläggningar ska fungera. Detta är extra aktuellt eftersom stora förändringar skett den senaste tiden.

Under dagen sker en genomgång av olika tekniker, hur de byggs och vilka krav som finns. Bland annat kommer vi att titta på några nya områden för telemarknaden så som informationsskyltar för informationsspridning och reklam samt lokala inomhus mobilnät.

Ur programmet:

Bredband i glesbygden – snabba affärer för installatörer. Thomas Björkståhl, Nexans
Föreläsningen behandlar marknaden som finns tillgänglig för installatörerna. Den problematik som föreningarna ställs inför och den kunskap som de bör förvärva.

Mätning och dokumentation av bredbandsnät. Robert Johansson, EUU
Hur mäter du in, verifierar och dokumenterar fiberoptiska nät? Vilken kompetens krävs och vad kräver kunderna? Vi reder ut begreppen.

Mobilnät i byggnader. Mats Larsson, MIC Nordic
Det blir allt vanligare att det behövs egna nät i byggnaderna för att säkerställa god täckning. Hur bygger man mobilnät i byggnader och vilka krav finns det från användarna och operatörerna?

Information i rätt tid, på rätt plats. Johan Riesten, Pohltec
Vi är ständigt beroende av rätt information. Det visas idag information på alla platser. Hur funkar det och vad finns det för möjligheter. Digitala displayer för olika applikationer i till exempel industri, trafik, kollektivtrafik samt för reklam.

Fastighetsnät mer än bara datanät. Joakim Carlsson, EIO
Nya standarder och förändrat beteende gör att vi nyttjar fastighetsnätet till allt mer funktioner. Vad ställer det för krav och hur säkerställer vi dessa i upphandlingar och vid nybyggnation? Vilka hjälpmedel har vi?

För mer information, kontakta
Joakim Carlsson, expert tele-, data- och säkerhet, EIO
070-320 02 20
joakim.carlsson@eio.se

Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor. 
EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens utveckling. Vi bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen.EIO träffar kollektivavtal för sina medlemsföretag. Följ avtalsrörelsen på www.eio.se/avtal-2013

Taggar:

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera