Upp i Stockholm och ner i Norrland

Under förra året ökade den samlade volymen värme- och sanitetsinstallationer med i genomsnitt 2 procent i Sverige, men de regionala skillnaderna är stora. Generellt ökade nyproduktionen av bostäder kraftigt under förra året. Flerbostadshus ökade med drygt 60 procent och småhus med mer än 35 procent.

En konjunkturrapport kring värme- och sanitetsinstallationer gjord på uppdrag av VVS Företagen, visar på en positiv utveckling i branschen under 2013. Även prognosen för 2014 ser god ut.

Det handlar om ett ökat bostadsbyggande, men även ombyggnad av lägenheter utvecklades positivt under förra året. Nu verkar förnyelsen av miljonprogrammet ha tagit fart. De tekniska behoven är stora och väntas öka efterfrågan på värme- och sanitetsinstallationer under ytterligare flera år.

– Det är glädjande att vi äntligen kan se att renoveringen av miljonprogramet tilltar, och att de viktiga rörstammarna och badrummen fortfarande är några av de mest prioriterade områdena i samband med renovering, sägen Johan Mossling, chef för branschutveckling och företagande på VVS Företagen.

Stora regionala skillnader

Utfallet för total volym värme- och sanitetsinstallationer i region Stockholm ökade förra året med 16 procent jämfört med 2012. I Skåne blev det en ökning med knappt 2 procent, medan region Norrland stod för en minskning av 8 procent 2013.

– Enligt undersökningen är det flera sektorer som bidragit till den negativa utvecklingen i Norrland, däribland minskningen inom industrirör, offentlig sektor och industrins byggande, sägen Johan Mossling.

Här finns jobben

Rekryteringsläget i värme- och sanitetsbranschen är fortsatt besvärligt. 76 procent av de tillfrågade företagen har svårt eller mycket svårt att hitta montörer. Närmare 60 procent av de intervjuade företagen har för avsikt att nyanställa montörer i år och rekryteringssvårigheterna kan därför ställa till problem. När det gäller svårigheterna att rekrytera tjänstemän och ledningspersonal verkar problemen vara ännu större. Nästan 9 av 10 tillfrågade företag har svårigheter att rekrytera dessa funktioner.

För mer information, kontakta:

Johan Mossling, 08-762 75 14 eller 0709-62 75 14

VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS, kyla,
industrirör, ventilation och teknisk isolering. Vi företräder cirka 1 100 medlemsföretag med tillsammans
20 000 medarbetare samt omsätter tillsammans över 25 miljarder kronor per år.

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media