Uppmaning till partiledarna i Almedalen: Lyft på locket om internet!

I morgon söndag inleds Sveriges största politiska arrangemang. Ett Almedalen utan internet? Otänkbart. Det är dags att partiledarna börjar tänka på hur framtidens internettrafik ska fungera. Och varför inte manifestera det i talen i Almedalen?

EU-valet - där denna fråga glömdes bort av de etablerade partierna - finns fortfarande i färskt minne hos väljarna. Med Sveriges kommande EU-ordförandeskap, och det svenska valet i sikte 2010, är det viktigt att partiledarna i Almedalsparken ger svar på hur de tänkt planera för Sveriges femte infrastruktur. Då den svenska infrastrukturen normalt kommer på tal diskuteras det om vatten, vägar, järnvägar och flyg. Men den femte infrastrukturen är mer eller mindre bortglömd i resonemanget. Allt fler viktiga samhällsfunktioner hanteras med internettjänster. Men utan ett övergripande ramverk. Den femte infrastrukturen innehåller livskritiska tjänster, men trots det får "vem som helst" jobba i bredbandsnäten. Ansvarskännande myndigheter och organisationer samverkar nu för ökad säkerhet kring näten. Med ett startskott i Almedalen 2009 så måste frågan vara belyst i valrörelsen 2010. Partierna måste lyssna på den nya generationen, och använda sina ungdomsförbund i arbetet. - Det är dags för partiledarna att ta internetfrågan på allvar så att vi gemensamt kan finna boten mot de växande hoten, säger Jan Siezing, vd i EIO. Elektriska Installatörsorganisationen är bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges 2600 el- och teleteknikföretagare. EIO arbetar för säkra och mindre sårbara bredbandsnät. Boten mot hoten i näten är samordning med myndigheter, organisationer och politiker. Läs om EIO på www.eio.se. Läs mer om EIO:s seminarium i Almedalen här: http://www.eio.se/omeio/storreaktiviteter/eioialmedalen/Sidor/default.aspx

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera