VVS Företagen växlar yrkanden i Tjänstemannaavtalet

Fredagen den 15 februari växlar VVS Företagen, EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målarmästarna samt Plåtslageriernas Riksförbund gemensamma avtalsyrkanden med de fackliga motparterna Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Unionen. En av VVS Företagens viktigaste frågor är lönesättningen, där man önskar se en ökad flexibilitet och förbättrad möjlighet till en lokal och mer företagsnära anpassning. 

-Vi ser förutsättningar att fortsätta arbetet mot en mer företagsnära lönebildning. En utökad flexibilitet i det avtal vi redan har, bidrar till att medarbetare och företag i så stor utsträckning som möjligt själva förhandlar lön och arbetstid, säger Michael Jensen, förhandlare samt företagsrådgivare på VVS Företagen.

Förutsättningarna för årets avtalsrörelse präglas av att Sverige befinner sig i en lågkonjunktur med stigande arbetslöshet. Det är av yttersta vikt att alla involverade parter hanterar avtalsrörelsen på ett ansvarsfullt sätt så att branschföretagen rustas att hantera framtidens utmaningar.

-Vår målsättning är att skapa ett avtal som bidrar till att säkra jobben, höja produktionen samt stärka konkurrenskraften på den svenska arbetsmarknaden, säger Michael Jensen.

Nuvarande tjänstemannaavtal löper ut den 30 april i år och målsättningen är att vara klar med ett nytt avtal innan dess.

För mer information:
Michael Jensen, Företagsrådgivare i VVS Företagen, Tel: 040-35 26 11

Om oss

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media