Professor Jens Krause om vad företag kan lära sig av gruppbeteende hos fisk

Fattar en grupp smartare beslut än en individ? Hur kan ledarskap stoppa masspanik? Det här är frågor som Jens Krause, professor i beteendeekologi och känd för sina studier av kollektivt tänkande och kollektivt beteende studerar. Fredag den 19 april kommer han till Institutet för Framtidsstudier för att berätta om sin forskning. Välkommen att delta!

Jens Krause har i sin forskning kommit fram till att människor inte beter sig så olika fiskar när vi samlas i kollektiv. Precis som fisk låter vi oss också ledas i såväl små som stora grupper av enstaka ledare. Han har vidare visat att vissa typer av beslut fattas bättre i grupp än av enskilda, t.ex. sådana som handlar om framtiden. Dessa mekanismer har bland annat visat sig vara intressanta för större företag som hanterar komplexa beslut. Krause kommer att under seminariet också att ge exempel på hur det vi vet om kollektivt tänkande kan användas när det kommer till hållbar resursanvändning.
Jens Krause är professor i beteendeekologi vid Humboldt University, Berlin och arbetar också för Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries.

Plats: Institutet för Framtidsstudier, Holländargatan 13 (bredvid Centralbadet) i Stockholm. Tid: Kl. 12.30–14.00

Seminariet är kostnadsfritt men anmälan skickas till fokus@iffs.se. Om du önskar en lunchmacka anmäler du dig via vår webbplats.

För mer information, kontakta Erika Karlsson, erika.karlsson@iffs.se, 070-604 58 55.

Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer. 

Taggar:

Om oss

Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer.