Om oss

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2017 till 4,6 miljarder kronor. Intea finansieras av långsiktigt svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Prenumerera