Intea anställer Mattias Nuay

Intea växer och har anställt Mattias Nuay till bolagets analys/ekonomiavdelning.

Mattias ansluter till Intea och kommer att arbeta med bla analys och finansiering. Utöver detta kommer han även att fungera som ett stöd till den befintliga ekonomifunktionen. Han kommer närmast från Volkswagen Finans där han har arbetat som redovisningsekonom, dessförinnan EFN (ekonomi- och finansnyheterna) där han har arbetat med analys och ekonomijournalistik. Mattias är i grunden ekonom och har en kandidatexamen i företagsekonomi från Stockholms Universitet.

Mer information samt kontaktuppgifter finns på http://www.intea.se/om/organisation/

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av samhällsfastigheter och social infrastruktur. Bolaget befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgick i september 2017 till cirka 4,6 miljarder kronor. Intea finansieras av långsiktigt svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Om oss

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2018 till 5,7 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, universitet/högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Prenumerera