Intea bygger nytt åt Mittuniversitetet i Östersund


Intea och Mittuniversitetet har tecknat ett 10-årigt hyresavtal om nya lokaler på campusområdet i Östersund. Bygget av de nya lokalerna som kommer bestå av kontor och undervisningslokaler har påbörjats. Inflyttning är beräknad till 1 juli 2019.

”Det är en efterlängtad och välbehövlig satsning där vi kan skapa en mer sammanhållen och modernare studiemiljö för våra campusstudenter. De nya undervisningslokalerna kommer att präglas av modern teknik och pedagogik och just nu pågår ett arbete tillsammans med personalen för att utforma de nya undervisningsmiljöerna”, säger Lennart Johansson, fastighetschef på Mittuniversitetet.

På campusområdet uppförs två nya, sammankopplade lokaler i två respektive tre våningar. De nya lokalerna är på drygt 2 700 kvadratmeter och omfattar både undervisningslokaler, kontor och ett källarplan. Hyresavtalet mellan A4 Campus och Mittuniversitet är på tio år.

Byggprojektet är redan igångsatt och inflyttning är beräknad till 1 juli 2019.

”Studenternas Hus blir också en central del av projektet. Tillsammans med de nya byggnaderna så bildar Studenternas Hus ett nytt kvarter på campusområdet med ett gemensamt torg. I samråd med Mittuniversitetet och studentkåren arbetar vi också för att Studenternas Hus ska kunna vara öppet både dagtid och kvällstid”, säger Thomas Fuchs, vd Intea Östersund.

Där de nya lokalerna byggs har det tidigare funnits andra outhyrda fastigheter. Dessa har nu rivits för att ge plats till mer ändamålsenliga lokaler.

”Saneringsarbetena är i stort sett avslutade och vi har inte hittat några miljöfarliga ämnen i marken”, säger Thomas Fuchs, vd Intea Östersund.

För ytterligare information, kontakta:
Thomas Fuchs, vd Intea Östersund, 070-331 77 46
Lennart Johansson, fastighetschef Mittuniversitetet, 010-142 83 20

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Bolaget växer kontinuerligt och det totala fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2017 till 4,6 miljarder kronor. Portföljen består av fastigheter med över 90 procent offentliga hyresgäster, så som universitet, högskolor och rättsväsendet. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Om oss

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2018 till 5,7 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, universitet/högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Prenumerera