Intea bygger nytt åt Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har tecknat avtal om att hyra lokaler i en ny byggnad som håller på att uppföras på Campusområdet i Östersund. Inflyttningen är planerad till våren 2019.

Den nya byggnaden uppförs i norra delen av området och omfattar en sammanlagt uthyrningsbar yta om 760 kvm. Drygt halva huset hyrs av Naturvårdsverket men nya lokaler kommer även att kunna erbjudas andra hyresgäster. Byggnaden uppförs med högt ställda krav på miljö och energieffektivitet. Bland annat kommer byggnaden att förses med en solcellsanläggning. Avsikten är att miljöcertifiera byggnaden enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM.

Intresset för nya etableringar på Campusområdet är mycket stort. Intea fortsätter arbetet med att utveckla området för befintliga och nya hyresgäster. Stor vikt läggs vid att bevara den historiska karaktären i området samt främja innovations- och miljösatsningar.

”Det känns jättespännande att få vara med och ta fram en helt ny byggnad åt Naturvårdsverket där vi kan förverkliga visionen om att skapa långsiktigt hållbara fastigheter med högt ställda krav på miljö och innovation”, säger Thomas Fuchs, platschef Intea Östersund.


För ytterligare information, kontakta:
Thomas Fuchs, platschef Intea Östersund 070 331 77 46

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 31 mars 2018 till 5,5 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, universitet/högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se 

Om oss

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2018 till 5,7 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, universitet/högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Prenumerera