Intea emitterar två-årig obligation


Intea Fastigheter AB (publ) emitterar 500 miljoner kronor inom ramen för befintligt MTN program. Obligationen löper i två år med en fast ränta om 0,70 procent.

Lånet stärker Inteas finansiella flexibilitet och kommer att användas till pågående projekt samt förvärv. Detta utgör Inteas andra obligation efter emissionen förra året om 1 200 miljoner kronor med förfall år 2022.

Transaktionen arrangerades av Handelsbanken och obligationen kommer att listas på Nasdaq Stockholm under ticker INTEA.


För ytterligare information, kontakta:
Christian Haglund, Henrik Lindekrantz eller Ossie Everum.
Kontaktuppgifter finns på: www.intea.se/om/organisation/

Om Intea
Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Bolaget växer kontinuerligt och det totala fastighetsinnehavet uppgick per 30 september 2017 till 4,6 miljarder kronor. Portföljen består av fastigheter med över 90 procent offentliga hyresgäster, så som universitet, högskolor och rättsväsendet. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Om oss

Intea grundades 2015 och är inriktat på långsiktigt aktivt ägande av social infrastruktur. Fastighetsinnehavet uppgick per 30 juni 2018 till 5,6 miljarder kronor. Portföljen består av projekt och fastigheter med offentliga hyresgäster, såsom rättsväsende, universitet/högskolor och sjukvård. Intea finansieras av svenskt institutionellt kapital. Läs mer på www.intea.se

Prenumerera