Positiv utveckling för utrikesfödda på stark arbetsmarknad

I dag har Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, presenterat siffror som visar på en rekordstark svensk arbetsmarknad.

– Regeringen ser positivt på sysselsättningsutvecklingen. Den är ett bra tecken på att de reformer och åtgärder vi har gjort under det första året, i kombination med en stark konjunktur, resulterar i fler jobb, säger arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin.

Den öppna arbetslösheten, enligt AMS siffror, har inte varit så låg sedan 1991. Enligt AMS ökade sysselsättningsintensiteten med fyra procentenheter för utomeuropeiskt födda i åldern 16-64 år under första halvåret 2007, jämfört med en procentenhet för svenskfödda.

– Den starka konjunkturen, som vi gör allt för att understödja, tycks ha flera positiva effekter även för utrikesfödda. Det är glädjande att sysselsättningen nu ökar kraftigt för utrikesfödda, i synnerhet för de utomeuropeiskt födda, säger integrationsminister Nyamko Sabuni.

Arbetsmarknadssituationen för utrikesfödda är dock fortfarande sämre än för personer som är födda i Sverige. Sysselsättningsgraden är, enligt AMS, särskilt låg för kvinnor födda utanför Europa.

– Vi kommer noga följa utvecklingen på arbetsmarknaden för de grupper som står långt ifrån den för att följa upp hur nystartsjobb, instegsjobb och jobb- och utvecklingsgarantin påverkar dessa personer. Vi vet att det är avgörande att man, som nyanländ, så fort som möjligt kommer i kontakt med arbetsmarknaden. Instegsjobben är ett försök att bidra till detta, säger Nyamko Sabuni.

Instegsjobb innebär kraftigt stöd för både privata och offentliga arbetsgivare som anställer en nyanländ under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Instegsjobb ska kombineras med Svenska för invandrare och innehålla tydliga handledande inslag.

Om oss

För egenmakt - mot diskrimineringIntegrations- och jämställdhetsdepartementet bildades den 1 januari 2007. Chef för departementet är Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Departementet har cirka 120 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar