Sverige kräver förbud mot farliga magneter

Leksaker som innehåller små, starka magneter kan innebära livsfara om barn sväljer dem. I flera länder, bland andra Sverige, finns dokumenterade fall där barn som svalt magneter har fått livshotande skador. Nu kräver Sverige ett gemensamt beslut på EU-nivå som kan ge Konsumentverket och myndigheterna i andra länder underlag för att förbjuda försäljningen av farliga magneter i produkter som används av barn.

– Det finns regelverk, lagar och branschens tekniska standarder som behandlar de flesta risker som kan uppkomma med leksaker. För farliga magneter saknas det emellertid sådana standarder. Det gör att till-verkarna saknar vägledning, säger konsumentminister Nyamko Sabuni.
Efter påtryckningar från bland andra Sverige har en process satts igång för att ta fram en EU-standard för hur magneter i leksaker ska få utformas. Arbetet beräknas dock ta minst två år. Därför föreslår nu Sverige att EU-kommissionen snarast fattar ett tillfälligt beslut som reglerar vilka magneter som är säkra att säljas på EU-marknaden tills standarden blir klar.

– Förslaget är befogat med tanke på hur farliga vi vet att dessa magneter är om ett barn råkar svälja dem. Jag vill inte att fler barn i Europa ska få livshotande skador medan vi väntar på att de tekniska standarderna ska bli klara. Jag hoppas att branschen och andra regeringar inom EU delar den synen, säger Nyamko Sabuni.

Under det senaste året har alltfler olyckor inträffat med leksaker som innehåller en ny typ av starka magneter. Om magneterna sväljs kan de orsaka svåra skador på tarmarna. En treårig svensk pojke kunde ha mist livet i fjol sedan han svalt tre små magneter. Magneterna drogs mot varandra i magen. Tarmen punkterades och pojken var tvungen att opereras. I USA och EU har 33 allvarliga olycksfall rapporterats, varav ett dödsfall. I 22 av fallen fick magneterna avlägsnas genom operation.

– Det är vår uppgift att se till att inte barnen skadas av leksakerna och därför är det oerhört viktigt att agera snabbt, säger Gunnar Larsson, Konsumentverkets generaldirektör.


Om oss

För egenmakt - mot diskrimineringIntegrations- och jämställdhetsdepartementet bildades den 1 januari 2007. Chef för departementet är Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Departementet har cirka 120 anställda.

Prenumerera

Dokument & länkar