Torbjörn Andersson ny vikarierande handikappombudsman

Regeringen har utsett Torbjörn Andersson, ställföreträdande verksamhetschef på Handikappombudsmannen (HO), till vikarierande handikappombudsman. Han blir också chef för myndigheten HO.

Torbjörn Andersson, som är född 1965 och juris kandidat, är anställd på HO sedan 1997 och har lång erfarenhet av frågor kring diskriminering på grund av funktionshinder. Han har dessutom erfarenhet från Länsrätten i Stockholm, JämO och Invandrarverket.

Under 2008 beräknas en gemensam diskrimineringsmyndighet bildas av fyra befintliga (JämO, DO, HomO och HO). I samband därmed avser regeringen att tillsätta en chef för den nya myndigheten, en anställning som kommer att utlysas. Detta är bakgrunden till att HO-tillsättningen är ett vikariat.

Om oss

För egenmakt - mot diskrimineringIntegrations- och jämställdhetsdepartementet bildades den 1 januari 2007. Chef för departementet är Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni. Departementet har cirka 120 anställda.

Media

Media

Dokument & länkar