Affärssystemet blir mobilt på BT Industries

Affärssystemet blir mobilt på BT Industries Cap Gemini Ernst & Young och Intentia deltar i verksamhets- och systemutvecklingsprojekt för BT:s servicetekniker. Stockholm, Sverige-Intentia International AB (publ) (XSSE: INT B) meddelar idag att trucktillverkaren BT Industries satsar på en avancerad mobil IT-lösning för sina servicetekniker. Syftet är att öka produktiviteten och sänka kostnaderna för administration. BT samarbetar med Cap Gemini Ernst & Young Sverige AB (CGE&Y) och Intentia för att utveckla den nya lösningen. Parterna har tecknat avtal om ett utvecklingsprojekt som ska vara slutfört våren 2002. BT Industries, som använder Intentias affärssystem Movex, vidareutvecklar nu sitt IT-stöd i verksamheten. BT:s servicetekniker i Europa, som dagligen utför cirka 5 000 uppdrag, utrustas med handdatorer som kan kommunicera mobilt med Movex. BT har tecknat avtal med CGE&Y och Intentia om systemutveckling där CGE&Y tar fram programvaran till handdatorerna och tillsammans med Intentia svarar för integrationen med Movex. Våren 2002 genomför BT pilottester i Sverige, Belgien och Storbritannien, och om dessa uppnår förväntat resultat kommer lösningen att driftsättas i full skala under året så att den kan användas av 1 200 av BT:s servicetekniker i Europa. Systemet ersätter nuvarande rutiner, där 1,2 miljoner arbetsordrar på papper skickas årligen till de administrativa kontoren för vidare inmatning i affärssystemet. BT räknar med att ett fullt utbyggt system ger besparingar på 24 miljoner kronor per år. - Projektet medför stora förändringar inom vår serviceverksamhet. Informationsteknik och vårt affärssystem är de redskap som möjliggör detta, men det är integrationen teknik-process-människa som är nyckeln till framgång, säger Jonas Tornerefelt, produktområdeschef för servicemarknad, BT Europe. Joachim Berlin från Intentia och Per Lundquist från CGE&Y arbetar med projektet: - Vi ser fram emot att bidra till BT:s utveckling av sin serviceverksamhet och ser positivt på att de delar vår syn på hur mobilt IT-stöd bör utformas. Vi tillämpar ett helhetsperspektiv där vi arbetar för ett framgångsrikt samspel mellan BT:s processer, ny teknik och användaren, förklarar Per Lundquist. - Vår lösning utgår från ett affärsmässigt tänkande, kombinerat med att utnyttja teknikens möjligheter fullt ut. Vi tror att BT:s val av mobil lösning får ett stort inflytande på andra företag som står inför liknande utmaningar, säger Joachim Berlin. BT:s nya mobila system får omfattande funktioner. Från sin handdator kommer en servicetekniker att kunna planera sitt arbete och bland annat skapa, ta emot och rapportera serviceordrar, beställa reservdelar, granska serviceavtal, samt söka information om serviceobjekt och kunder. Dessutom kommer faktureringsrutiner att byggas in, där kunderna kan godkänna underlaget direkt i handdatorn genom elektroniska signaturer. Mobila lösningar av den här typen kan utformas för att arbeta online eller offline. Det betyder att användarna antingen kommunicerar direkt i realtid med affärssystemet eller arbetar fristående och synkroniserar data i efterhand, i båda fallen via GSM eller GPRS. BT har insett fördelarna med att serviceteknikern arbetar mobilt offline och istället kopplar upp sig för synkronisering några gånger om dagen. Lösningen ger tillgång till all nödvändig information genom handdatorn så att serviceteknikern kan utföra sitt arbete oberoende av yttre omständigheter och mottagningsförhållanden. För mer information, vänligen kontakta: BT Europe Jonas Tornerefelt Produktområdeschef för servicemarknad, BT Europe Telefon: 0142-860 00 Mobil: 070-671 91 70. E-post: jonas.tornerefelt@bt-europe.com CGE&Y Therese Sinter PR-koordinator Telefon: 08-704 50 00 Mobil: 070-361 46 21. E-post: therese.sinter@cgey.com Intentia Joachim Berlin Konsultchef Telefon: 013-359 220 Mobil: 0708-359 220 E-post: joachim.berlin@intentia.se Om BT Industries BT är världens största tillverkare av lagertruckar, med en global marknadsandel på över 20 procent. Företaget har över 8 000 anställda och en årlig omsättning på över 12 miljarder kronor. BT marknadsför truckar och lyftvagnar i både europeisk och amerikansk standard, samt ett komplett serviceutbud. BT bedriver tillverkning i Sverige, Italien, Belgien, USA och Kanada. BT Industries har över 50 års erfarhenhet som trucktillverkare och tillhör sedan juni 2000 japanska Toyota Industries Corporation. www.bt-industries.com Om Cap Gemini Ernst&Young Cap Gemini Ernst & Young är ett av världens största konsultföretag inom management och IT. Koncernen erbjuder tjänster på global nivå inom områdena strategi, systemintegration, systemutveckling, design och outsourcing. Målet är att hjälpa företag att fortsätta växa och skapa affärsnytta med hjälp av ny teknik. Cap Gemini Ernst & Young har 60 000 anställda, varav 3 300 i Sverige, och en global omsättning på 8,5 miljarder euro (2000 pro forma). Aktien är noterad på Parisbörsen. Mer information finns på www.se.cgey.com Om Intentia Intentia är en av världens ledande leverantörer av lösningar för collaboration. Vårt mål är att bli den största leverantören av lösningar för collaboration genom att ge våra kunder morgondagens lösningar redan i dag. Intentia erbjuder sina kunder en en-leverantörslösning för alla behov inom collaboration för flera industrisektorer. Vi utvecklar, implementerar och underhåller våra egna lösningar för att kunna skapa högsta möjliga kundtillfredsställelse. Intentia Solution består av applikationer som omfattar customer relationship management (CRM), enterprise management (ENM), supply chain management (SCM), business performance measurement (BPM), e-business och value chain collaboration (VCC). Intentia har mer än 3 200 anställda och levererar tjänster till över 3 400 kunder inom tillverknings-, underhålls- och distributionsindustrin genom ett globalt nätverk som omfattar drygt 40 länder. Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B. Besök Intentias webbplats på www.intentia.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00160/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/24/20011024BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Dokument & länkar