Beslut från Intentias Ordinarie Bolagsstämma

Beslut från Intentias Ordinarie Bolagsstämma Stockholm, Sverige - Intentia International AB (publ) (XSSE: INT B) meddelar att vid ordinarie bolagsstämma i Intentia International AB (publ) den 22 mars, 2002 beslutades följande: * Att godkänna räkenskaperna för år 2001. * Att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Björn Algkvist, Jan Carlzon, Olof Ljunggren, Peter Lorange, Morgan Olsson och Tommy Karlsson. * Att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission av maximalt 1 000 000 aktier att utnyttjas vid förvärv av företag eller inkråm, eller vid anskaffning av kapital för bolagets fortsatta rörelse och utveckling. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet ökas aktiekapitalet med 10 000 000 kronor. För ytterligare information, vänligen kontakta: Björn Algkvist VD Intentia International AB (publ) Tel: +46 8 5552 5605 Fax: +46 8 5552 5999 e-post: bjorn.algkvist@intentia.se Thomas Ahlerup Informationschef Intentia International AB (publ) Tel: +46 8 5552 5766 Mobil: +46 733 27 5766 e-post: thomas.ahlerup@intentia.se Om Intentia Intentia är en av världens ledande leverantörer av systemlösningar för den samverkande ekonomin. Vårt mål är att bli den största leverantören genom att ge våra kunder morgondagens lösningar redan i dag. Intentia erbjuder sina kunder en en-leverantörslösning för alla behov inom den samverkande ekonomin för flera industrisektorer. Vi utvecklar, implementerar och underhåller våra egna lösningar för att kunna skapa högsta möjliga kundtillfredsställelse. Intentia Solution består av applikationer som omfattar Customer Relationship Management (CRM), Enterprise Management (ENM), Supply Chain Management (SCM), Business Performance Measurement (BPM), e-business och Value Chain Collaboration (VCC). Intentia har mer än 3 200 anställda och levererar tjänster till över 3 400 kunder inom tillverknings-, underhålls- och distributionsindustrin genom ett globalt nätverk som omfattar drygt 40 länder. Intentia är noterat på Stockholmsbörsen (XSSE) under beteckningen INT B. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/22/20020322BIT00890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/22/20020322BIT00890/wkr0002.pdf

Om oss

Intentia utvecklar programvara för affärssystem. Företagets produkt heter Movex.

Prenumerera

Dokument & länkar